Ingen licensjakt på dalavargar

Det blir ingen licensjakt på varg i Dalarna i år, enligt Naturvårdsverket. Skälet som anges är att länsstyrelsens beslut ”inte är tillräckligt väl motiverade utifrån de höga krav som ställs i jaktförordningen”. Verket pekar på fyra fel i länsstyrelsens vargjaktsbeslut.

Vad gäller Värmland och Örebro gav Naturvårdsverket klartecken. Men i dessa län stoppades vargjakten sedan av Förvaltningsrätten i Karlstad i väntan på prövning. 
Naturvårdsverket har nu prövat besluten för Dalarna.
– De överklaganden som vi har fått in är väl genomarbetade. Vi har prövat samtliga delar i länsstyrelsens båda beslut, kommenterar Gunilla Ewing Skotnicka, chef för sektionen art- och områdesskydd på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.
Eftersom länsstyrelsen inte har visat att samtliga kriterier för licensjakt är uppfyllda upphäver Naturvårdsverket länsstyrelsens beslut. 

Fem kriterier ska uppfyllas
De fem kriterier som ska vara uppfyllda för att beslut om licensjakt ska kunna fattas är att jakten ska ha ett tydligt syfte, utan andra lämpliga lösningar, att jakten inte ska försvåra för gynnsam bevarandestatus på vargstammen samt att jakten ska ske i begränsad mängd, selektivt och under strikt kontrollerade former.
Naturvårdsverket bedömer att länsstyrelsen i Dalarnas läns beslut om licensjakt på varg uppfyller kriterierna om selektivitet och strängt kontrollerade förhållanden.

Fyra fel, enligt verket
Däremot har länsstyrelsen i sina beslut inte visat att det saknas annan lämplig lösning, att upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus inte försvåras och att uttaget ska vara i begränsad mängd.
Syftet med licensjakten är inte heller tillräckligt tydligt, tycker verket.