Ingen skyddsjakt på rybs-ätande älg

Länsstyrelsen i Kronoberg tycker inte att skadorna på en rybs-odling i Ljungby är tillräckligt stora för att tillåta skyddsjakt på älg.

Bonden har försökt skrämma vad som troligen är en älgko med ett par kalvar, men misslyckats. Länsstyrelsen har inspekterat odlingen och skadorna, men anser inte att skadorna är allvarliga och inte heller att de kan bli värre.

Därför avslår länsstyrelsen bondens begäran om skyddsjakt, rapporterar Sveriges Television.