Länsstyrelsen anser inte att det föreligger en förhöjd risk för hundangrepp i Gimmenreviret.
Foto: Shutterstock Länsstyrelsen anser inte att det föreligger en förhöjd risk för hundangrepp i Gimmenreviret.

Ingen skyddsjakt på varg i Gagnef

Det blir ingen skyddsjakt på hundjagande varg i Gimmenreviret. Enligt länsstyrelsen i Dalarna är risken för angrepp inte större här än i andra vargrevir.

Den 2 september fick länsstyrelsen i Dalarnas län in en ansökan om skyddsjakt på varg inom Gimmenreviret i Gagnef kommun.
Bakgrunden var att den sökande samma dag hade drabbats av vargangrepp på två jakthundar i samband med hundträning i Suren.

Konstaterat vargangrepp
Länsstyrelsens besiktningspersonal kontrollerade hundarna och fastslog att skadorna förorsakats av varg.
Angreppen skedde på två olika platser 200 meter från varandra med tio minuters mellanrum, något som sökanden menar tyder på att mer än en varg har varit inblandad.
Dessutom hänvisar den sökande till att det har skett angrepp på tamdjur i Gimmenreviret och att en samlad bedömning visar att vargskadorna i trakten är mycket omfattande.

Nya vargar vandrar in
Men länsstyrelsen tycker inte att det finns skäl till att bevilja skyddsjakt och påpekar att det revirmarkerande paret i Gimmenreviret vid flera tillfällen bytts ut mot nya vargar som kommit vandrande.
Detta talar enligt myndigheten emot att skyddsjakt på enstaka vargar skulle ge önskat resultat.
Slutligen avslås ansökan efter en riskanalys:
”Utifrån Viltskadecenters rekommendationer och tillgängligt underlag bedömer Länsstyrelsen att risken för framtida vargangrepp på hundar inte är högre i det aktuella området än i andra vargrevir.”