Ingen utredning om löshundsjakt

I slutet av förra året vände sig Svenska Rovdjursföreningen och Djurskyddet Sverige till regeringen med en begäran om att löshundsjatkten skulle konsekvensutredas.
Nu svarar regeringen – det blir ingen utredning. Regeringen påpekar att användandet av icke kopplade hundar är en förutsättning för en framgångsrik viltförvaltning och eftersöksverksamhet.

Sent förra året begärde Svenska Rovdjursföreningen och Djurskyddet Sverige att regeringen skulle se till att användandet av löshund vid jakt skulle konsekvensutredas. De två organisationerna anser att jakt med lös hund leder till konflikter och problem.
Jakt & Jägare skrev om det här.
Regeringen remitterade hemställan i frågan till olika organisationer. På många håll väckte djurrättsorganisationernas frågeställning motstånd och kritik.

Löshundsjakten tillräckligt kontrollerad
Nu bedömer regeringen att användandet av löshund vid jakt redan är så pass reglerad att det ska räcka. Dessutom framhåller regringen att jakt med hund är en gammal traditionell jaktmetod i Sverige och att målmedveten avel sker för att få fram lämpliga hundar för olika typer av jaktformer och eftersök.
”En viktig förutsättning för en framgångsrik viltförvaltning och eftersöksverksamhet är användningen av icke kopplade hundar. Enligt regeringens uppfattning finns mot bakgrund av de gällande reglerna om hundanvändning vid jakt inte skäl att göra någon sådan utredning som organisationerna efterfrågar. Någon åtgärd med anledning av skrivelsen bör därför inte vidtas”, skriver regeringen i beslutet.

Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...