Stoppas i augusti. Kopoven Stojjan får jaga vildsvin redan 1 augusti, om han inte utsätter viltet för lidande och låter bli att jaga andra djurslag. Men på jaktprov får han inte starta. Det har SKK:s jakthundskommitté beslutat.
Foto: Mikael Moilanen Stoppas i augusti. Kopoven Stojjan får jaga vildsvin redan 1 augusti, om han inte utsätter viltet för lidande och låter bli att jaga andra djurslag. Men på jaktprov får han inte starta. Det har SKK:s jakthundskommitté beslutat.

Inget drevprov för Stojjan i augusti

Svenska Kennelklubbens jakthundskommitté har beslutat att jaktprov med drivande hund på vildsvin får genomföras tidigast 1 september. Jakt är tillåten från 1 augusti, men i jakthundskommittén anser man att det är oetiskt att låta drivande hundar förfölja kultingar 1 augusti. Riksviltvårdskonsulenten i Jägarnas Riksförbund, Ulf Kallin, är kritisk och undrar om inte även ställande hundar förföljer vilt.

Det var vid ett möte den 20 januari som jakthundskommittén fattade sitt beslut.
– Den som har intyg på godkänt RR (rådjursrenhet) har rätt att starta drivande vildsvinshund på jaktprov. Vi anser att det är oetiskt att jaga kultingar med drivande hund tidigare. Jag tror inte att någon jägare anser att det kan var etiskt att starta jakten redan 1 augusti, säger Kjell Bräster.

Möjlighet till RR-prov 
Från och med 1 oktober i höst blir det möjligt för alla ägare av drivande vildsvinshundar att starta på RR-prov. Tidigare har sådana tester byggt på att stövardomare ställt upp för den goda sakens skull. Beslutet i jakthundskommittén innebär också att den drivande vildsvinshund som under jaktprov ändå driver rådjur, för sitt RR-intyg återkallat.
Men jakthundskommittén inför här regler som sträcker sig längre än bestämmelserna i jaktlagen och jaktförordningen. Det är i dag helt lagligt att släppa vildsvinshundar redan 1 augusti.

”I linje med vår uppfattning”
Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulent, Hans von Essen, sitter som adjungerad i SKK:s jakthundskommitté och har inget att invända mot beslutet.
– Det ligger i linje med vår uppfattning, att det vore oetiskt att låta kultingar jagas av drivande hund redan 1 augusti. Vi föreslog 2007 att hundanvändning på vildsvin skulle vara möjlig från 1 oktober, men där fick vi inget gehör. Man hänvisade till vikten av att vildsvinsstammens starka utveckling bromsas, säger Hans von Essen.
Bjarne Örnstedt , ämnesråd på landsbygdsdepartementet, meddelar att alla typer av vildsvinshundar är tillåtna från 1 augusti, och det är inte aktuellt med någon förändring.

Kritik 
Riksviltvårdskonsulenten vid Jägarnas Riksförbund, Ulf Kallin, är kritisk till SKK:s beslut.
– Jag kan väl köpa att man beslutar om jaktprov. Men frågan är om inte även en ställande hund förföljer vilt. Här handlar det om att vi inte ska använda hundar som ger sig på viltet. Hundar som är för skarpa ska inte användas. Det reglerar jaktlagen och jaktförordningen på ett mycket tydligt sätt. Det känns onödigt att man inför regler som försvårar för jägarkåren. Dessutom är jag orolig för att andra hakar på tankesättet, säger Ulf Kallin.
Jakt & Jägare återkommer i ämnet, med kommentarer från företrädare för drivande vildsvinshundar.