Inget stöd för extrema vapenförbud

Den artikel som Jakt & Jägare publicerade i morse om EU:s planer på ett nytt vapendirektiv var av allt att döma kraftigt missvisande. Artikeln baserades uppgifter från tidningen All4shooters.com och det framgick felaktigt att EU-kommittén ”Medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor” (LIBE) stödjer ett omfattande förbud mot halvautomatiska vapen.

Sanningen är att kommittén, där miljöpartiets Bodil Valero är talesman i denna fråga, inte alls har yttrat sig än. All4shoters artikel baserades på de nästan 200 ändringsyrkanden som inkommit från olika ledamöter i LIBE. Yttranden som förvisso är nog så anmärkningsvärda.
Några av dessa enskilda yrkanden gäller det som nämndes i morgonens artikel: Till exempel möjligheten för EU-länder att totalförbjuda alla former av civilt vapenägande, kraftiga skatter på vapen och ammunition, märkning av alla vapendelar och ammunitionskomponenter, samt treårslicenser.

Förslagen saknar stöd
Bodil Valeros medarbetare Erik Apel konstaterar att de allra flesta av tilläggsförslagen saknar majoritetsstöd och kommer att skrotas. Apel påpekar vidare:
– Bodil och LIBE-utskottet stödjer inte något av dessa förslag och de har inte heller inte diskuterats i förhandlingsmötena med de andra partigrupperna.

Till parlamentet i sommar
Den fortsatta gången i ärendet är att LIBE ska diskutera fram sitt slutliga yttrande. Därefter går frågan tillbaka till utskottet ”Inre marknaden och konsumentskydd” och därefter till parlamentet. Omröstningen i parlamentet sker troligen i sommar eller i höst. Slutligen förhandlas förslaget med rådet där det krävs att parlamentet och rådet är överens. Om man inte kommer överens efter tre förhandlingsrundor faller förslaget.

Morgonens artikel kan du läsa här.