Jaga vikare eller lägg ned kustfisket

Sven-Gunnar Lunneryd på fiskeriverket säger i en intervju i Sveriges Radio att skyddsjakt på vikarsälen är nödvändig för att skydda det kustnära fisket i Norrbotten.

– För att ha kvar ett nätfiske behöver vi rikta jakten mot de sälar som lärt sig ge sig på redskapen. Den enda långsiktiga är att antingen sluta fiska eller också att bedriva jakt på sälarna, säger Lunneryd till SR.
I dag får en viss skyddsjakt bedrivas på gråsäl, medan vikaren är undantagen – trots att det är den sälen som är vanligast längs Norrlandskusten.
– Vi försöker hitta på olika metoder för att klara oss undan de här konkurrenterna, men vissa dagar känns det tungt, säger Mikael Lundbäck, yrkesfiskare i Siknäs utanför Töre.

Ökning trots miljögifter
Enligt Naturvårdsverket finns i dag cirka 7 000 vikare i Bottenvikaren och Finska viken, som är det naturliga utbredningsområdet. Det är en klar ökning från de 2 000 djur som fanns på 1970-talet. Östersjövikaren är en underart till de betydligt större bestånden i Norra Ishavet och Arktis, där det finns omkring 7 miljoner djur.
Vikaren anses mer drabbad av olika miljöproblem än till exempel gråsälen. Forskarna noterar fortfarande vissa reproduktionsproblem som tros bero på miljögifter och på att isarna varit sämre i norra Östersjön på senare år.
Gråsälen, däremot, visar inte samma symtom på miljögift- eller klimatpåverkan, samt finns i betydligt större populationer runt hela Östersjön.