Ungdomar matade gräsänder med fikabröd från en brygga när en i gänget i stället slängde en portion starkt snus.
Foto: Mostphotos Ungdomar matade gräsänder med fikabröd från en brygga när en i gänget i stället slängde en portion starkt snus.

Jägare frias för djurplågeri

En ung jägare som smygfilmades av andra ungdomar när han dödade en gräsand för att avsluta dess lidande frias för djurplågeri av Attunda tingsrätt. Domstolen anser att jägarens handlande var försvarligt.

Det var förra sommaren som några ungdomar samlades och umgicks på en brygga. Bland annat matade de gräsänder med gifflar.
Plötsligt slänger en i gänget en portion starkt snus i vattnet i stället för en bit fikabröd. En and sväljer snuset och börjar sedan bete sig som vore den drogad. Den unge jägaren, som själv har testat samma starka snus vid ett tillfälle – vilket fick honom att må illa och kräkas, tycker att så gör man inte mot djur.

Avlivar anden på bryggan
Efter någon minut tar han av sig sina kläder, samtidigt som en av de andra ungdomarna lockar anden som svalt snus mot bryggan. Jägaren hoppar i vattnet, rakt på fågeln för att kunna ta den. Sedan tar han sig upp på bryggan och avlivar gräsanden på det sätt som han har lärt sig under andjakt.
Sista delen av händelseförloppet smygfilmas och sprids i sociala medier, vilket leder till att jägaren utsätts för hot och utpressning. Och tingsrätten konstaterar i sin dom att jägaren har agerat så som den korta filmen visar och åklagaren påstår:
”Han har således fångat in gräsanden, fattat ett grepp om halsen på gräsanden och burit fågeln i halsen, slagit gräsanden mot en brygga ett flertal gånger och därefter brutit nacken på gräsanden.”

Inte anmärkningsvärt vid jakt
Under huvudförhandlingen hölls ett vittnesförhör med riksviltvårdskonsulent Jens Gustafsson på Jägarnas Riksförbund som berättade att sättet som gräsanden avlivades på inte är särskilt anmärkningsvärt om det hade handlat om jakt.
Dessutom finns det regler för hur skadade och sjuka djur ska hanteras:
”Även i jaktlagstiftningen finns avseende frilevande vilt regler i 40 c § jaktförordningen om att ett djur får avlivas om det anträffas så skadat eller i en sådan belägenhet att det snarast bör avlivas av djurskyddsskäl”, skriver tingsrätten.
Eftersom jägaren agerade snabbt finns det inget som talar för att han förlängde gräsandens lidande. Hans agerande har alltså inte varit otillbörligt, enligt tingsrätten som ogillar åtalet och friar jägaren.

Skiljaktig mening
Rätten var dock inte enig. Chefsrådmannen hade en skiljaktig mening och ville att jägaren skulle fällas och få dagsböter, eftersom den snusätande anden inte uppvisade något avvikande beteende på filmen precis innan jägaren hoppade i vattnet och fångade den.