Foto: Shutterstock Jägaren är utesluten ur SKK för att han har brutit mot tre av föreningens grundregler. (arkivbild)

Jägare utesluten ur Svenska Kennelklubben

Svenska Kennelklubben, SKK, har uteslutit en medlem som enligt disciplinnämnden har ägnat sig åt blandrasavel, agerat bulvan och förtalat SKK-funktionärer i sociala medier. Anmälan gjordes av Svenska Schweisshundklubben.

Enligt SKK:s disciplinnämnds beslut har medlemmen gjort sig skyldig till överträdelser av tre av SKK:s grundregler, 1:2, 1:4 och 2:1.

Disciplinnämnden anser att de annonser och liknande som förekommer i ärendet visar att medlemmen har importerat och ägnat sig åt bulvanförsäljning av jakthundsvalpar under flera år.

Dessutom har han medvetet och planerat parat två hundar av olika ras. En av valparna har annonserats ut till försäljning i Sverige. I sammanhanget saknar det betydelse vilket ursprung hundarna har och att tiken har hållits utomlands, påpekar disciplinnämnden.

Och i sitt beslut skriver nämnden:

”Det kan konstateras att återförsäljning och blandrasavel är så allvarliga överträdelser att han redan på de grunderna ska uteslutas ur SKK-organisationen.”

Varnad tidigare

Men medlemmen är också anmäld för att enligt Svenska Schweisshundklubben ha ”fortsatt att ge sig på funktionärer, sprida lögner och förtal samt hänga ut dem med namn och adresser m.m.”, trots att han redan har varnats för liknande av disciplinnämnden.

Nu anser nämnden att ”av de utdrag som bifogats från sociala medier är det tydligt att gränsen för vad som objektivt kan anses som rimliga kommentarer klart har passerats”.

Till sitt försvar har medlemmen anfört bland annat att ”allt han sagt är sant och problemet är att klubben fuskar på alla möjliga sätt”.

Uteslutningen innebär att den nu före detta medlemmen inte får bli medlem i någon av SKK:s klubbar utan att disciplinnämnden har tillstyrkt ansökan om medlemskap, och att han därmed inte längre kan meritera sina jakthundar inom SKK.