Jägarkåren i Dalarna och Gävleborg ska se över metoderna vid björnjakt, bland annat hur hundar används.
Foto: Shutterstock och Mikael Moilanen, fotomontage Jägarkåren i Dalarna och Gävleborg ska se över metoderna vid björnjakt, bland annat hur hundar används.

Jägarkåren ser över björnjakten

Länsstyrelserna vill inte detaljreglera

Jägarna ska själva jobba för att få bort oetiska och otillåtna metoder i björnjakten i Dalarna och Gävleborg, rapporterar Dala-Demokraten.

Länsstyrelsens personal har indikationer på att både otillåtna och oetiska metoder använts vid björnjakt. Det har fått markägaren Sveaskog att helt stoppa jakten i ett område i Rättviks kommun och ett område i Ovanåkers kommun. Polisutredning pågår.

Oetiskt, otillåtet… 
Nu har länsstyrelserna haft möte med jägarorganisationerna, skogsbolag och hundklubbar om björnjakten.
– Det är skillnad på otillåtet och oetiskt. Som tillsynsmyndighet ansvarar länsstyrelsen för att förebygga användning av otillåtna jaktmetoder vid björnjakt. Med mötet ville vi därför höra om det finns något vi kan göra för att stötta andra aktörer, säger Carl-Johan Lindström, vikarierande chef vid natur- och viltenheten vid länsstyrelsen Gävleborg, till Dala-Demokraten.

Byte av hundar 
En oetisk jaktmetod som nämns är att byta hundar under pågående jakt. Trötta hundar ersätts med utvilade.
Länsstyrelserna vill dock inte detaljreglera björnjakten, utan ger jägarkåren själva uppdraget att se över jaktmetoderna.
– Från länsstyrelsernas sida tycker vi att det var ett mycket bra möte. Samsynen kring etik vid jakt var den röda tråden och de inblandade tog tydligt ställning mot oetiska och olagliga jaktmetoder, säger Jonas Bergman.
Jägarnas Riksförbunds länsbasar i Dalarna och Gävleborg har tidigare kommenterat de svåra gränsdragningarna i björnjakten efter mötet med länsstyrelserna.
Det kan du läsa här: