Foto: Shutterstock

Jägarskepsis mot CWD-jakt

Norska myndigheter har nu börjat ha informationsmöten inför att alla vildrenar på Nordfjella ska bort. Jägarna är tveksamma till att slå ut alla vildrenarna.

Framför allt är jägarna tveksamma till att vildrenarna måste tas bort så snabbt. Det visade sig vid ett informationsmöte i Lärdal, vilket norska radion bevakade. Samlingslokalen var fullsatt av jägare.

Slå till snabbt

CWD-kordinator Jörn Våge vid Veterinärinstituttet förklarade att det är troligen enda chansen att slå till snabbt. Sjukdomen kommer nämligen inte att försvinna av sig själv. 

CWD, som liknas vid galna ko-sjukan, är dödlig för de hjortdjur som drabbas. Hittills har tre fall påträffats på Nordjella. Två norska älgar har också drabbats.

Ingen vanlig jakt

Jägarna ifrågasatte det etiska i att driva samman vildrenarna inom hägn och där fälla dem. Blandade känslor framkom på mötet.

Nu går de norska jägarna en annan typ av jakt till mötes än vanligt. Tidigare har de enskilt kunnat jaga vildren uppe på fjället. Nu ska stora grupper vildren jagas. Jägarna förklarade att det inte längre känns som att de jagar vildren utan en sjukdom. 

Vill inte delta

Det framkom också att en del jägare uteblivit från mötet av misstro mot åtgärderna. De vill inte åta sig den kommande jakten tillsammans med sina jaktkamrater.

Och borttagande av alla vildrenarna innebär ju också att det  blir omöjligt med vildrenjakt flera år framåt.