Martin Lundgren, JRF-basen i Dalarna, har överklagat licensjakten på 15 lodjur. Han vill slopa honkvoten och ha jakt på sammanlagt 25 lodjur i länet, oavsett om det är hannar eller honor som fälls.
Foto: Privat Martin Lundgren, JRF-basen i Dalarna, har överklagat licensjakten på 15 lodjur. Han vill slopa honkvoten och ha jakt på sammanlagt 25 lodjur i länet, oavsett om det är hannar eller honor som fälls.
Länsstyrelsen har fördelat kvoten på 15 lodjur på tre delområden. JRF vill att jakten på ytterligare tio lodjur ska gälla i hela Dalarna.
Foto: Länsstyrelsen Dalarna Länsstyrelsen har fördelat kvoten på 15 lodjur på tre delområden. JRF vill att jakten på ytterligare tio lodjur ska gälla i hela Dalarna.

Jakt på 15 lodjur i Dalarna överklagas

Länsstyrelsen i Dalarna har beslutat om licensjakt på 15 lodjur i mars nästa år. Men jakten kan stoppas tidigare om sammanlagt sju vuxna honor fällts.
– Vi har överklagat beslutet och vill ha jakt på 25 lodjur samt att honkvoten slopas, säger Martin Lundgren, länsordförande för Jägarnas Riksförbund, JRF.

I mars i år var licensjakten på lodjur slopad i Dalarna sedan det bara hittats 6,5 föryngringar.
Den senaste inventeringen visade att det fanns 14 föryngringar, vilket motsvarar cirka 77 lodjur i länet.
Dalarnas förvaltningsmål för lodjur är 42-65 lodjur, vilket motsvarar 7,5-12 föryngringar. Därmed finns det utrymme för att fälla 15 lodjur, anser länsstyrelsen. Då finns även möjlighet att ha skyddsjakt på lodjur, resonerar länsstyrelsen.

Jakten stoppas när sju vuxna honor fälls
Men för säkerhets skull finns en honkvot. Det innebär att jakten stoppas när det rapporterats in att sju vuxna honor fällts. Gränsen dras vid att en fälld hona väger över 14 kilo.
”Det bör tillämpas en försiktighet kring uttaget på lodjur eftersom de har en låg tillväxttakt. De individer som påverkar lodjursstammens tillväxttakt mest är honornas vuxenöverlevnad”, motiverar länsstyrelsen om att ha en honkvot.

Fördelas på tre områden
Dessutom är licensjakten på lodjur i Dalarna fördelad på tre områden.
I område A finns delar av Transtrands, Älvdalens, Noppikoskis, Voxnas, Siljansringens, Bingsjös, Bjursås, Söder Voxnans, Gruvbergets och Lumshedens älgförvaltningsområden. I område A får endast fyra lodjur fällas. Honkvoten i A-området är två djur.
I område B finns delar av Malung Västras, Malung Östras och Siljansnäs älgförvaltningsområden. I B-området får högst två lodjur fällas och honkvoten är ett djur.
Delområde C har delar av Fredriksbergs, Gyllbergens, Norns, Klotens, Gimmens och Gävle-Dalas älgförvaltningsområden. I område C får högst nio lodjur fällas. Honkvoten är på fyra djur.

Omöjligt för en skytt att avgöra könet
Martin Lundgren, ordförande för JRF-distriktet, konstaterar att det är omöjligt för en skytt att se om ett ensamt vuxet lodjur är en hona eller hanne. Gör slumpen att det fällts sammanlagt sju vuxna honor är licensjakten slut redan innan det fällts totalt 15 lodjur.
– Därför överklagar vi och hemställer att honkvoten slopas. I så fall finns det utrymme för att fälla totalt 25 lodjur, kommenterar Martin Lundgren.

Jakt på tio extra lodjur i hela länet
Dessutom bör den utökade kvoten med tio lodjur få jagas i hela länet, kräver JRF-distriktet i överklagandet.
JRF-Dalarna har som utgångspunkt att kvoten för licensjakten ska trycka ned lostammen i länet mot miniminivån.
– Med en jakt på 25 lodjur, oavsett om det är hannar eller honor, återstår minst 52 lodjur i Dalarna, konstaterar länets JRF-bas.

”Riskfritt för lodjursstammen”
I överklagandet pekar Martin Lundgren på att rätten bör väga in de dåliga förutsättningarna även i den senaste inventeringen. Det innebär att antalet föryngringar ”med säkerhet är högre än 14”.
I mars 2018 fälldes det endast sex lodjur i det årets licensjakt sedan det bedömts att det fanns tolv föryngringar.
– Mot den bakgrunden anser vi det bevisat att en jakt på 25 lodjur utan honkvot är riskfritt för lodjursstammen, sammanfattar Martin Lundgren.