Kvoten för licensjakten på björn i Gävleborg höjs till 50 björnar. Att det skulle behöva skjutas minst 148 björnar i augusti för att nå förvaltningsmålet håller inte länsstyrelsen med om.
Kvoten för licensjakten på björn i Gävleborg höjs till 50 björnar. Att det skulle behöva skjutas minst 148 björnar i augusti för att nå förvaltningsmålet håller inte länsstyrelsen med om.

Jakt på 50 björnar i Gävleborg

I år höjs licenskvoten för björnjakten i Gävleborg med 20 björnar till 50, jämfört med förra året.

Om det utgås från förvaltningsmålet i Gävleborg och spillningsinventeringen skulle det behöva skjutas minst 148 björnar i augusti för att få ner björnstammen till 360 individer, anser Ingmar Alin, ordförande för Jägarnas Riksförbund (JRF) i Gävleborg.
Jakt & Jägare skrev om det här:

Länsstyrelsen gör en annan björnräkning
Men Sara Waern på länsstyrelsen i Gävleborg räknar björnarna i länet på andra sätt. Det går inte att utgå från spillningsinventeringen förra hösten, där DNA-analyser visar att det fanns minst 508 björnar i länet.
– Uppskattningsvis delar Gävleborg 120 björnar med intilliggande län, varav hälften kan antas tillhöra Gävleborgs björnstam. Det medför att cirka 60 björnar måste räknas bort. Utöver det har 31 björnar skjutits under licensjakten 2017 och sex björnar dött på grund av skyddsjakt eller trafikolyckor. Det innebär att tilldelningen kan beräknas utifrån 411 björnar, sammanfattar Sara Waern.

”Sänker björnstammen i länet”
Med en licensjakt på 50 individer i augusti närmar sig björnstammen i länet förvaltningsmålet på ett kontrollerat sätt, anser hon.
– En tilldelning på 50 björnar innebär att avskjutningen omfattar ett större antal än den årliga tillväxten och kommer i och med det att sänka björnstammen i länet, hävdar Sara Waern.
För att öka björnjaktens skadeförebyggande effekt i länet införde länsstyrelsen en områdesindelning vid licensjakten 2016. 

Kvot på 40 björnar i västra området
I år innebär indelningen att det får fällas tio björnar i jaktområdet öster om väg 83. Tilldelningen i det västra jaktområdet blir därmed högst 40 björnar.
Jaktstarten är den 21 augusti.
Björnjakten får ske vid åtelplatser som anmälts till länsstyrelsen, men det är inte tillåtet att släppa hundar som jagar björn vid en björnåtel.
Fällda björnar ska inom ett dygn visas upp vid någon av de tre besiktningsstationer som finns i länet.
Tillstånd ges att använda magasin för fem patroner i halvautomatiska studsare.