Jakt på två Tåssåsenvargar

Länsstyrelsen i Jämtlands län har tagit beslut om skyddsjakt på en varg i Tåssåsens sameby, skriver SVT Nyheter Jämtland.

Skyddsjakten gäller en varg som rör sig i renarnas vinterbetesområden. Tillståndet gäller till och med den 16 januari, skriver SVT Nyheter Jämtland.
Villkor för jakten är att max 20 jägare och två jakthundar får användas per dygn.
Eftersom länsstyrelsen bedömer situationen som akut hinner man inte avgöra om vargen är genetiskt viktig eller inte innan jakten inleds.