Foto: Jan FleischmannUtanför renskötselområdet tillåts jakt på endast 52 lodjur. De två jägarorganisationerna har begärt jakt på minst 164 lodjur. I till exempel Värmland ville länsstyrelsen och Jägareförbundet ha jakt på 30 lodjur. Jägarnas Riksförbund krävde 35. Men Naturvårdsverket bantade Värmlands-kvoten till tio.

Jakt tillåts på 85 lodjur

Naturvårdsverket tillåter jakt på 85 lodjur i år. Det är en ökning med tio djur jämfört med året före. Men även i år har verket kraftigt bantat kvoten jämfört med vad flera länsstyrelser vill ha. Länsstyrelsen i Värmland ville ha jakt på 30 lodjur, vilket prutats till tio. Även länsstyrelsen i Uppsala tillhör dem som negligeras när det blir jakt på endast sex lodjur istället för tio.

Framför allt är det jägarsidan som körts över när lokvoten fastställts. Jägareförbundet ville ha jakt på sammanlagt 203 lodjur, varav 164 utanför renskötselområdet.

Men den första mars tillåts att det skjuts endast 52 lodjur utanför renskötselområdet och 33 i renskötselområdet.

Forskarna bedömer att jakten kan omfatta fem-tio procent av den svenska lodjursstammen. Snittsiffran i årets tilldelning är sex procent med ett spann på fem-elva procent mellan länen. Några länsstyrelser hade större önskemål än så: Värmland föreslog en tilldelning på 20 procent, Västra Götaland 12 procent och Uppsala 14 procent.

”Det kan vi inte gå med på”

– Så stora tilldelningar kan vi inte gå med på. Vi kan bara tillåta jakt om vi bedömer att det är möjligt att samtidigt nå de mål som riksdagen fastslagit för lodjursstammens utveckling. En mer omfattande jakt skulle kunna hota tillväxten och möjligheterna för stammen att sprida sig söderut till nya områden. Det är framförallt viktigt i län i spridningszonen som Västra Götaland, säger Susanna Löfgren på Naturvårdsverket.

Jaktledaren ska rapportera fällda eller påskjutna djur till polisen och ha kontroll på att tilldelningen i området inte är fylld. Jaktledaren utanför renskötselområdet ska rapportera inom en timme från djuret fällts. Inom renskötselområdet är tidskravet tre timmar.

Endast jaktledare måste registreras

Tidigare har EU-krav gjort att alla jägare som var berörda av lojakten först måste anmäla sig hos Naturvårdsverket och bli registrerade i jaktregistret inför varje års jakt.

Nytt för lojakten 2008 är att det i vissa fall endast är jaktledaren som behöver anmäla sig till det årets jakt.
Det kan ske med stöd av nya riktlinjer om bestämmelserna i EU:s art- och habitatdirektiv. Men detta gäller bara för jaktlag där jaktledare är utsedd och det står klart att jaktledaren kommer att leda jaktlaget under lodjursjakten.

Fällfångst på lo i alla län

Det har varit förbjudet med fällfångst av lodjur utanför renskötselområdet i några år. Från i år tillåts fälljakt i alla län med lodjursjakt. Villkoret för fällfångst är att jägaren före den 1 mars rapporterar till länsstyrelsen var fällan ska placeras. Jakttiden är densamma som för jakten med gevär, 1-31 mars.

Lodjur kan gå in i en rävfälla under lojakten.

– Är fällan inte anmäld till länsstyrelsen före lojakten får det fångade lodjuret inte avlivas och måste släppas, påpekar Per Wanström, generalsekreterare i Jägarnas Riksförbund.

I själva verket är lodjursstammen så stor utanför renskötselområdet att kvoten i flera län brukar ta slut på några timmar under premiärdagen.

Riksdagens mål är att det inom renskötselområdet finns minst 400 lodjur. Nu finns drygt 500 djur, enligt Naturvårdsverket.

Varken i Västernorrlands eller Norrbottens län når antalet upp till miniminivåerna i länsstyrelsernas regionala förvaltningsplaner. Därför har länsstyrelserna föreslagit att det inte blir någon skyddsjakt i dessa län.

Även länsstyrelsen i Jämtland överkörd

Inom renskötselområdet tillåts skyddsjakt på 33 djur, en ökning med fyra från i fjol.

Jämtlands län hade begärt 36 djur, men får en tilldelning på 25 djur, vilket är en ökning med fem från i fjol. I Västerbottens län tillåts jakt på sju djur och i Dalarnas del av renskötselområdet ett djur.

I sju län utanför renskötselområdet tillåts jakt på sammanlagt 52 lodjur, vilket är en ökning med sex från i fjol.

Tilldelningen är i Gävleborgs län åtta djur, Dalarna 12 (en ökning med fem), Värmland tio, Örebro fem, Västmanland fem, Uppsala sex samt Västra Götaland sex lodjur.

Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...