Skyddsjakten på den vandringsvarg som angripit får i Västervik är stoppad. (Arkivbild)

Jakten på Västerviksvargen stoppad

Den tredje juli fattade länsstyrelsen beslut om skyddsjakt på en skadegörande vandringsvarg i Kalmar län. Beslutet överklagades och Förvaltningsrätten har stoppat skyddsjakten i väntan på slutgiltigt avgörande.

Under den senaste månaden har två vargangrepp skett på får i Västerviks kommun. Angreppen började den sjätte juni vid Hallingeberg och fortsatte drygt vid Odensvi cirka en vecka senare.

Efter angreppen genomfördes förebyggande åtgärder såsom flytt av resterande djur, uppsättning av lapptyg och extra tillsyn. Analys av vargsaliv från de angripna djuren visade att den skadegörande individen är en skandinavisk varg från Söderåsen i Skåne. Vargen är ej genetiskt värdefull.

Riktlinjer uppfyllda

Den tredje juli fattade länsstyrelsen i Kalmar län om skyddsjakt efter en vandringsvarg. Beslutet gällde till och med den 31 augusti.

– Länsstyrelsen bedömde att fastställda riktlinjer för skyddsjakt på vandringsvarg var uppfyllda och att det inte finns någon annan lämplig lösning än skyddsjakt, säger enhetschef Fredrik Ustrup.

Efter att föreningen Nordulv överklagat beslutet är skyddsjakten satt på paus.