Denna vargtik blev fälld inom Boda Bingsjö VVO i Rättviks kommun, en stor kraftfull varg med en vikt på 44 kilo.
Foto: Per ”Rävper” Andersson Denna vargtik blev fälld inom Boda Bingsjö VVO i Rättviks kommun, en stor kraftfull varg med en vikt på 44 kilo.

Jakten stoppad i Värmland och Dalarna

(Uppdaterad) Både i Värmland och Dalarna är jakten avlyst sedan det påskjutits nio respektive 13 vargar efter bara en dags jakt. Utredning och eftersök pågår i flera fall. Därför är det oklart om det blir någon mer jakt i de båda länen.

Det är uppenbart att jaktförhållandena har varit goda i vargjaktsområdet. Efter bara en dags jakt kan det vara fullskjutet i både Värmland och Dalarna. I båda länen är vargjakten tills vidare stoppad.
I Dalarna skedde det den sista timmen flera påskjutningar, med i skrivande stund oklart resultat. Nio vargar har fällts i fem dalakommuner; tre i Leksand, två i Vansbro, en i Mora, en i Orsa och två i Rättvik. Dessutom har det påskjutits två djur i Vansbro, ett i Älvdalen och ett i Leksand. 

Eftersök pågår
Utredningen och eftersök pågår. Sammanlagt är alltså 13 djur påskjutna i Dalarna, som hade nio vargar i tilldelning.
– Jag har hela tiden sagt att detta kommer att gå fort. Man har mobiliserat väldigt mycket folk och spårat vargarna så att man vet var de finns, säger länsstyrelsens miljövårdsdirektör i Dalarna, Stig-Åke Svenson, i en kommentar till TT.
De första dalavargarna fälldes i Siljansnäs. Jägarna hade tre vargar på gång och lyckades fälla två. Enligt uppgifter i Dalarnas Tidningar rör det sig troligen om två tikar.

En påskjutning utreds
I Värmland, som hade nio djur i tilldelning, har åtta vargar fällts och en varg påskjutits, med oklart resultat. Även där har jakten tills vidare stoppad.
Lars Furuholm, rovdjursansvarig på länsstyrelsen i Värmland var, till skillnad från sin kollega i Dalarna, förvånad över att jakten gick så fort:
– Jag trodde det skulle vara svårare. Men det är nog optimala förhållanden. Det kom perfekt med nysnö i går igen, så att man skilja mellan spår som är olika gamla, sade Furuholm i en kommentar till TT.

Sämst resultat i Gävleborg
I Örebro län har två av tre djur fällts. Där återstår ett djur att skjuta inom Hasselforsreviret. I Västra Götaland har man lyckats fälla ett av tre djur. Sämst gick det i Gävleborg, där ett djur påsköts och senare friskförklarades (en bom således). Där återstår alltså fortfarande tre vargar på licensen.
Totalt i Sverige återstår sex djur att skjuta i Västra Götaland, Gävleborg och Örebro län. Men det kan ändras under morgondagens jakt, beroende på hur utredningarna av de påskjutna djuren utfaller.

Kritik från bevarandesidan
Lokaltidningar i vargjaktsområdet har under dagen följt jakten och från bevarandesidan har flera kritiska röster mot jakten har hörts. Mikael Karlsson, ordförande för Naturskyddsföreningen, säger i ett pressmeddelande att vargjakten är helt okontrollerad:
– Om alla påskjutna vargar har dödats är kvoten i Dalarna överskriden. Trots detta fortsätter jakten samtidigt i andra län, exempelvis i Värmland. Det är fullständigt barockt att länsstyrelserna inte är ålagda att koordinera jakten med varandra.

Fotnot
Siffrorna som redovisas i artikeln är uppdaterade med kvallsrapporterna. I en tidigare version bygde artikeln på eftermiddagens rapporter.