Foto: Ove NyströmFågeljakten var hotad redan när länsstyrelsen i Dalarna gjorde Koppången till naturreservatet. Det blev fullt ”krig” mellan länsstyrelsen och markägar- jägarsidan. Här är det Bertil Johansson och ”Lurken” från Halland som jagar skogsfågel på en myrholme i Koppången.

Jaktfrågor kan stoppa nationalpark

Naturvårdsverket vill göra naturreservatet Koppången, som ligger tre mil norr om Orsa, till en nationalpark. Men båda jägarorganisationerna och flera bysamfälligheter är tveksamma. De befarar att det blir inskränkningar för jakten och lokalbefolkningens möjligheter att nyttja Koppången.

– Målsättningen är att några av de tio områden som är föreslagna av Naturvårdsverket kommer att bli nationalparker redan till år 2009, säger Rolf Lövgren, handläggare vid Naturvårdsverket. Sveriges första nationalparker bildades år 1909 och de nya nationalparkerna skall ingå i hundraårsfirandet för nationalparkerna.

– Vilka områden som kommer att vara aktuella beror mycket på vilken inställning kommunerna, lokalbefolkningen, markägarna, föreningar eller andra organisationer har i frågan, tillägger Rolf Lövgren.

– Områden där remissvaren till ombildandet eller nybildandet till nationalpark blir positiva kommer Naturvårdsverket att jobba med i första hand, förklarar han.

Enigt motstånd från jägarna

De båda lokala jägarorganisationerna i Orsa har en samsyn i frågan om Koppångens naturreservat ska bli nationalpark. Redan när området bildades till naturreservat blev det mer eller mindre ”krig” med länsstyrelsen på grund av stora inskränkningar av jakten.

I första skedet försökte länsstyrelsen i Dalarna att bara tillåta jakt på älg och rådjur inom reservatet. Efter skrivelser och kontakter med länsstyrelsen, Naturvårdsverket och departementet blev det inga inskränkningar i jakten tills vidare.

Länsstyrelsen fick bakläxa på sitt förslag till jaktinskränkningar och nya reservatsbestämmelser skulle beslutas.

Ordföranden i Orsa jaktvårdskrets, Björn Sinder, konstaterar att det hittills inte presenterats något om hur de nya reglerna ska utformas.

Gunnar Håkansson, ordförande för Jägarnas Riksförbund i Orsa/Mora och Björn Sinders i Jägareförbundet är ense.

Jakten är hotad

Båda anser att en höjning av statusen på reservatet inte har något större värde. Däremot är risken stor att det blir stora inskränkningar av både jakt och nyttjandet av området.

– När det gäller bevarandet av flora och fauna blir det ingen förändring genom att området blir nationalpark. Båda lokala jägarorganisationerna kommer att jobba hårt för att jakten ska vara kvar i Koppången utan någon form av inskränkningar och restriktioner, fastslår de båda.

– Även bysamfälligheterna som har mark inom nuvarande reservatsgränser har samma uppfattning som jägarna, kommenterar Björn Sinder.

I sina remissvar kommer även bysamfälligheterna att ställa krav på oinskränkt jakt inom nuvarande reservatsgränser.

Olika jaktregler för nationalparker

Handläggaren Rolf Lövgren förklarar att när det gäller jakt i nationalparker är reglerna olika.

– Några har helt jaktförbud, andra har vissa inskränkningar och i andra parker följer jakten helt enligt jakttabellen.

Det hörs inga negativa invändningar mot att Koppången har bevarandevärde och att inget skogsbruk bör få ske i området.

Området har ett stort myrkomplex, skog av fjällnära typ och ligger på över 500 meters höjd över havet.

Det är alltså främst frågan om inskränkt jakt som gör att lokalbefolkningen är emot att Koppången blir nationalpark.

– Skillnaden att göra ett naturreservat till nationalpark har inget med bevarandet av området för framtiden at göra. Det är mer ett sätt att marknadsföra området för turister och andra besökaren, tror Jägarnas Riksförbunds Gunnar Håkansson.

Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...