Gråhundarna (bilden), samt jämthundar och lapphundar, fick ett tillskott av varggener för några tusen år sedan, visar ny gen-forskning.
Foto: Dan Törnström Gråhundarna (bilden), samt jämthundar och lapphundar, fick ett tillskott av varggener för några tusen år sedan, visar ny gen-forskning.

Jakthundar korsade med varg

De svenska jakthundarna gråhund, jämthund och lapphund har vargblod i sig. Genetiker konstaterar nu att de tre skandinaviska hundraserna blandades med varggener för ett par tusen år sedan.

På senare tid har man olika forskningsresultat visat att hunden och vargen gick skilda vägar för mellan 10 000 och 15 000 år sedan. Sedan dess har hundraserna avlats hårt och blivit så olika vargen att man vissa forskare vill att hunden ska definieras som en helt egen art.
Men forskaren Peter Savolainen, genetiker vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, KTH, har funnit att de tre jakthundsraserna gråhund, jämthund och lapphund fick ett tillskott av varggener för mellan 500 och 3000 år sedan.
En teori om varför det skedde är att människan medvetet ville påverka hundarnas egenskaper genom att korsa varg med hund.

Tog hand om vargungar
– Men det kanske troligaste teorin är människor tagit hand om vargungar. Sedan har vargarna vuxit upp och blandat sig med människornas hundar, säger Peter Savolainen till Vetenskapsradion.
Att korsningen skett spontant, utan mänsklig inverkan, är mindre troligt, bedömer Savolainen. Forskning från till exempel Italien visat korsning mellan hund och varg är ytterst sällsynt, trots att flockar av både vargar och hundar lever sida vid sida i samma områden.

Utseendet betyder inget
De tre aktuella hundraserna har stora likheter med varandra och anses vara ganska varglika. Ändå är det är inte troligt att beror på varginblandningen. Forskarna har studerat 500 moderna hundraser i Europa, Ryssland och Nordamerika och även siberian husky och slädhundar kan sägas vara varglika.
– Men det är bara i jämthund, gråhund och lapphund som vi hittat varginblandningen. Hundarnas utseende behöver inte alls ha med saken att göra, menar Savolainen.