Jaktlag i Säfsen sägs upp av Stora Skog

De två jaktlag från Säfsen, som enligt Vegard Haanaes gjort upp sina egna jaktregler, sägs nu upp från sina avtal. Dock finns en öppning för jägare att få jaga nästa år. 
– Det är inte så dramatiskt som det kanske låter. Men vi vill markera att man måste följa det som vi kommit överens om, säger Vegard Haanaes till Svensk Jakt. 

Bakom uppsägandet ligger en konflikt mellan skogsbolaget och de jaktlag som jagat på bolagets marker. Men det hela ordnade sig så pass väl att jägarna fick öppet beröm för att ha skött jakten på ett bra sätt.
Nu har konflikten åter igen blossat upp. Enligt Haanaes låg fokus på den totala avskjutningen inom området, och inte på hur jakten fördelades i olika områden.

Införde koförbud
– Ändå införde ett jaktlag koförbud, ett annat en egen taggbegränsning på tjurarna som stred mot vad vi kommit överens om med alla lagen, säger Vegard Haanaes till Svensk Jakt.
Ett av de jaktlag som sagts upp är Håens jaktlag. Där är Bengt Högberg jaktledare. Han uppger att han tagit beslut om ett tillfälligt hondjursförbud, efter att han diskuterat saken med jaktlaget. Anledningen är att laget skjutit hälften kor och hälften tjur och ville ta det försiktigt när de nästan skjutit av tilldelningen.

”Orimligt att hela jaktlaget drabbas”
Bengt Högberg har senare förstått att han gått över gränsen för sina befogenheter och tagit på sig ansvaret för beslutet. Ändå sägs hela jaktlaget upp, vilket han anser är orimligt.
– Jag tycker att konsekvenserna blev alldeles för stora. Om jag fattade ett felaktigt beslut är det jag som har gjort fel. Nu drabbar det hela jaktlaget, säger Bengt Högberg till Svensk Jakt.

Hårda på grund av betesskador
Stora Skog anser att reaktionen är hård på grund av de stora älgbetesskadorna. Bolaget har hårda krav på att jägarna ska hålla stammen på en låg nivå. Kravet är att tre och en halv älg per tusen hektar ska skjutas under älgjakten.
– Samtidigt ska man veta att vi har både björn och varg på markerna. Man brukar säga att vargen behöver åtta älgar per 1 000 hektar för att de ska få sitt. Därefter ska vi ta ut en del, säger Bengt Högberg till Svensk Jakt.