Antalet järvföryngringar i Jämtlands län föreslås öka till hela 34 i stället för nuvarande 23,5
Foto: Shutterstock Antalet järvföryngringar i Jämtlands län föreslås öka till hela 34 i stället för nuvarande 23,5

Jämtland mot fler järvar och björnar

Trots att mer än 40 procent av landets järvpopulation finns i Jämtland föreslås en kraftig höjning av miniminivån i länet av länsstyrelserna i det norra förvaltningsområdet. Viltförvaltningsdelegationen i Jämtland säger dock nej.

Samverkansrådet för länsstyrelserna i det norra rovdjursförvaltningsområdet föreslår att Naturvårdsverket ska besluta om höjda miniminivåer av järv och björn i Jämtlands län under den kommande femårsperioden.
Antalet järvföryngringar föreslås öka till hela 34 i stället för nuvarande 23,5. Och för björn föreslås 37 föryngringar i stället för 36.

Tagits fram av tjänstemän
Förslaget om att höja miniminivåerna för järv- och björnpopulationerna i Jämtlands län har tagits fram av tjänstemän på de fyra länsstyrelserna i norr.
– Järvstammen har minskat i Norrbotten och vuxit i Jämtland. Vi har följt de riktlinjer som finns och får inte föreslå för hög miniminivå i Norrbotten. Det ska vara rimligt att målet nås inom några år, förklarar vilthandläggare Nicklas Rumm vid länsstyrelsen i Jämtlands län.
Han menar att det är en komplicerad och problematisk process att komma fram till miniminivåer som gör att rovdjursstammarna inte minskar under önskvärd nivå.
Ett problem med riktlinjerna är att de blickar bakåt, inte mot framtida mål. Det län som får en ökande rovdjursstam eller som genomför bra inventeringar förväntas också kunna hantera fler föryngringar.

Viltförvaltningsdelegationen säger nej
I Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland ställer sig viltförvaltningsdelegationerna bakom tjänstemännens förslag. Men viltförvaltningsdelegationen i Jämtland säger nej.
Förutom att mer än 40 procent av den svenska järvpopulationen redan finns i länet, så finns där också en tredjedel av landet björnar och cirka 20 procent av lodjuren. I våras beslutade Naturvårdsverket dessutom att tillåta en vargföryngring. Det gör Jämtland till länet med klart störst rovdjurstryck.
Rovdjuren orsakar framför allt stora skador för rennäringen. Och ungefär 20 procent av landets rennäring finns i Jämtland.
– Nu ligger bollen hos Naturvårdsverket, säger Nicklas Rumm.

Kommer att ha dialog
Ambitionen är att de nya miniminivåerna för järv och björn ska vara fastställda före årsskiftet. Men handläggaren Mikael Wallén på Naturvårdsverket säger till P4 Jämtland:
– Vi vill ju inte ta ett beslut om miniminivå som inte är förankrat i länen. Vad som händer just nu är att vi kommer att ha en dialog med berörda länsstyrelser och se hur vi går vidare med den här processen.