Foto: Mostphotos Att riva bäverdammar vintertid innebär en risk för onödigt lidande, mot det står risken för skador på kritisk infrastruktur.

Jämtländska bäverhyddor rivna – jakt på djuren

Bäverdammarna som hotade banvallen i Åre har rivits. Nu väntar skyddsjakt på de aktuella bävrarna med motiveringen att det annars finns en risk för att de kommer att bygga nya fördämningar på platsen.

Som Jakt & Jägare har skrivit om har länsstyrelsen i Jämtland övervägt en ansökan om skyddsjakt på bävrar i anslutning till banvallen vid E14 mellan Storlien och Duved. Särskilda skäl krävs för att motivera en sådan åtgärd under vinterhalvåret.

Fyllda trummor

Orsaken till ansökan var att djurens fördämningar hotade att underminera banvallen och skada E14, eftersom vägtrummorna fyllts av vatten.

I måndags beviljades rivningen och efterföljande skyddsjakt på bävrarna. Så här skriver länsstyrelsen i sitt beslut:

Allvarlig skada

”Tillstånd för rivning av bäverdammen under vinterhalvåret är en åtgärd som bara beviljas om det är absolut nödvändigt för att förhindra allvarlig skada. Anledning till detta är att det finns en stor risk för onödigt lidande för bäver om bäverdämmet i nära anslutning till hydda rivs sent på året.”

I tisdags revs dammarna bort med hjälp av en kran stående vid järnvägen, rapporterar SVT Jämtland.

Jakt på gång

Nu följer skyddsjakt på de aktuella bävrarna med syftet att de inte ska återkomma och bygga nya fördämningar.