Foto: Mostphotos Sverige införlivade EU:s vapendirektiv i svensk rätt alldeles för sent.

Jätteböter för sent vapendirektiv – Sverige måste betala 99 miljoner

Sverige tvingas betala närmare 100 miljoner för att man inte har införlivat EU:s vapendirektiv i den nationella rätten. Sedan 2019 har kommissionen tryckt på för att Sverige ska agera i frågan.

Svenska staten måste böta 8 500 000 euro enligt en färsk dom från EU-domstolen, skriver Dagens Juridik. Orsaken är att man inte har följt sin skyldighet att införliva EU:s vapendirektiv i svensk lag.

Negativ inverkan

Detta utgör ett fördragsbrott och domstolen skriver att man ser särskilt allvarligt på det svenska agerandet då det kan ha en negativ inverkan på mål om säkerhet och skydd mot gränsöverskridande brottslighet.

Domstolen påpekar också att fördragsbrottet har pågått under lång tid, vilket påverkar bötesbeloppets storlek. Redan i juli 2019 uppmanades Sverige att, senast den 26 september samma år, införliva vapendirektivet.

Först den 1 juli i år agerade man från svenskt håll och införlivade ändringarna i direktivet.