JRF begär förvaltningsjakt på varg

Jägarnas Riksförbund vänder sig till regeringen med en begäran om förvaltningsjakt på två-tre familjegrupper av varg i västra Värmland. Som motivering till jakten har JRF valt att citera en skrivelse från en privatperson i det aktuella området till länsstyrelsens rovdjurshandläggare. 

– Vi tyckte skrivelsen var så talande och att den visar hur maktlös en privatperson känner sig när tillvaron vänds upp och ned av en vargetablering. Det kan vara nyttigt att politiker får den typen av läsning ibland också, säger JRF:s förbundsordförande, Conny Sandström.
Brevskrivaren berättar hur det såg ut i hans by i början av 1980-talet:
– Det fanns 40 åretruntboende varav flera hade husdjur. Barnfamiljer såg en framtid, fastigheter renoverades och skolskjutsen gick. Småviltsjakten gav 45 jakträttsinnehavare ett gott jaktligt utbyte och 35 älgjägare hade drygt 20 djur till fördelning. Områdets samfällda vägar hade hög standard.

 
Bara sex åretruntboende
Men i dag ser inte situationen lika lovande ut, konstaterar brevskrivaren:
– Bara sex åretruntboende finns kvar, att ha betesdjur är otänkbart på grund rovdjuren. Barnfamiljerna är borta och skolbussen har slutat att gå. Harskallen och rådjursdreven har tystnat, inga småviltjägare finns kvar. Och älgjakten gav i år två – ovanligt små – kalvar. Vägnätet förfaller eftersom bidragen minskat, vilket i sin tur beror på att ingen bor där längre. Samtidigt har kostnaderna ökat för vägsamfällighetens medlemmar.
Brevskrivaren tror inte att den negativa utvecklingen i hans hembygd beror enbart på rovdjurspolitiken.
– Men det är min övertygelse att den är droppen som får bägaren att rinna över, skriver han.