Foto: Mostphotos Foderskapande åtgärder är i fokus för projektet Vild & Bortskämd.

JRF-deltagande i projekt om vilt, lantbruk och skog

Projektet Vild & Bortskämd, som Jägarnas Riksförbund, JRF, är med och driver, är inne på upploppsrakan. Målet är att sprida information om hur viltet kan gynnas, samtidigt som jordbruket och den biologiska mångfalden värnas.

Delprojekt ett av Vild & Bortskämd drogs i gång redan 2017, delvis med hjälp av medel från EU. Sedan 2019 sker arbetet i delprojekt två med det uttalade målet att sprida den information som samlades under projektets första fas.

– Vi tycker att det har fungerat mycket bra. Det handlar om att fokusera på det positiva och hitta sådant som alla involverade kan ställa sig bakom, säger Malin Håkansson, anställd av länsstyrelsen i Skåne och projektledare för Vild & Bortskämd.

Belysa foderskapande åtgärder

Förutom JRF och länsstyrelsen deltar: Svenska Jägareförbundet, Skogsstyrelsen, LRF Skåne, Naturskyddsföreningen Skåne, Högskolan i Halmstad, SLU Alnarp, Jordägareförbundet Skåne Blekinge och skogskonsult Magnus Strandberg.

Projektet har flera syften, varav Malin Håkansson nämner: Belysa foderskapande åtgärder, minska viltskador på grödor, gynna biologisk mångfald, öka viltets hälsa och sprida det i landskapet.

– Också själva landskapet ska bli attraktivare för ögat, en estetisk sida av saken, tillägger hon.

Metoden som används för att nå ut med kunskap till jägare, lantbrukare, naturintresserade och andra berörda bygger mycket på filmmaterial. Ledordet är enkelhet. Det ska lätt att navigera in på projektets hemsida eller Youtube och se en kort film om hur du kan ta vara på skogsvägarna, utnyttja ledningsgatorna eller kanske om hur brunnsröjning ger foder till granplanteringen.

Åker på mässor och exkursioner

Men projektdeltagare åker också ut på mässor och syns under exkursioner.

– Tråkigt nog stoppade pandemin oss en del, men nu har vi kommit i gång igen, säger JRF-Skånes ordförande, Sven-Olof Sandberg, som representerar förbundet i projektets styrgrupp.

Han tillägger:

– Men över lag tycker jag att våra små filmer om hur man kan gynna både vilt och produktion har tagits emot väl. Många delar åsikten att det är viktigt att vi har vilt som mår bra men också väl fungerande jord- och skogsbruk.

– Jag använder för övrigt gärna materialet vid mina jägarexamenskurser för att påtala vikten av att skapa naturligt viltfoder i markerna.

Vill du veta mer om Vild & Bortskämd?

Foderskapande åtgärder | Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se)

(1) Vild & Bortskämd | Facebook

(556) Vild & Bortskämd – YouTube