Allt fler åtelkameror säljs. Men få köpare har skaffat tillstånd för att fotobevaka åtelplatser. Nu vill Jägarnas Riksförbund att kameror som används i viltvården ska tillståndsbefrias eller få kraftigt sänkt avgift för tillstånd.
Foto: Rickard Lundberg Allt fler åtelkameror säljs. Men få köpare har skaffat tillstånd för att fotobevaka åtelplatser. Nu vill Jägarnas Riksförbund att kameror som används i viltvården ska tillståndsbefrias eller få kraftigt sänkt avgift för tillstånd.

JRF kräver undantag för åtelkamera

Jägarnas Riksförbund vänder sig nu till regeringen med en begäran om att tillåta åtelkameror och att tillståndsavgiften sänks.

Det är en rad uppmärksammade händelser på senare tid, samt det faktum att åtelkameror är mycket användbara, som gör att JRF nu reagerat och vänder sig till regeringen för att få igenom ett undantag i lagen om allmän kameraövervakning.
Ulf Kallin, riksviltvårdskonsulent vid JRF, skriver i sin hemställan till regeringen:
– Nyttjandet av åtelkameror har ökat kraftigt de senare åren, mest beroende på återetableringen av vildsvin men även som ett tekniskt hjälpmedel vid olika typer av fällfångst.
– JRF anser att kameror som nyttjas i jakt- och viltvårdande syften utanför tätbebyggt område utgör ett mycket ringa intrång på allmänhetens personliga integritet varför tillståndsplikten borde avskaffas.

Rejäl avgiftsminskning
Om inte förslaget går igenom anser JRF att det är befogat med en rejäl avgiftsminskning för det tillstånd man i så fall måste söka för åtelkameran. 

JRF föreslår den lägsta avgiftsklassen, alltså en sänkning från dagens 3 200 kronor till 220 kronor.
Bakgrunden till JRF:s begäran är bland annat att en dansk jägare som använde åtelkamera utanför Hässleholm hotas av 16 500 kronor i böter och beslag av kameran. Dessutom har tidningen Barometern fått uppgifter som tyder på att det finns mer än 1 000 olagliga åtelkameror enbart i Kalmar län.