Foto: Privat JRF:s förbundsordförande Solveig Larsson: "Man ska ha med i bakhuvudet att det bara är en liten del renägare som inte respekterar lagstiftningen. Flertalet sköter sig och bidrar positivt. Myndigheterna lämnar alla inblandade i sticket genom sin ovilja att agera."

JRF: Länsstyrelsen bör agera i renkonflikten

Jägarnas Riksförbund, JRF, har engagerat sig i renproblematiken i Offerdal. ”Jag har varit med på informationsmöte, vi väntar fortfarande på länsstyrelsens rapportering”, säger förbundsordförande Solveig Larsson.

Jakt & Jägare har i flera artiklar rapporterat om konflikten i Offerdalsfjällen och kritiken mot rennäringen från jägare och markägare.

Den utpekade samebyns ordförande har en annan bild av situationen. På länsstyrelsen i Jämtlands län menar ansvariga tjänstemän att man gjort vad man kan utifrån regelverket och även anställt två personer som dokumenterat klagomålen på renskötseln.

Också Jägarnas Riksförbund, JRF, har agerat för att lösa situationen:

– Jag var nere vid Åkersjön och träffade ett 40-tal JRF-medlemmar och boende i trakten. Det var i augusti 2018, året med rekordvärmen. Vi hade 35–40 grader i den extrema värmen och brandlukten märktes hela tiden. Jag minns hur skönt det var att komma in i den svala möteslokalen, berättar förbundsordförande Solveig Larsson som tillägger att hon koncentrerade sig på att informera om aktuell lagstiftning och erfarenheter från liknande situationer.

”Drabbade jägare”

– Vi har ju erfarenheter av hur svårt det kan vara att få något gjort för drabbade jägare och markägare. Myndigheternas ovilja skapar problem och orsakar stora sår hos alla inblandade då lagstiftningen inte upprätthålls och följs.

– Man ska ha med i bakhuvudet att det bara är en liten del renägare som inte respekterar lagstiftningen. Flertalet sköter sig och bidrar positivt. Myndigheterna lämnar alla inblandade i sticket genom sin ovilja att agera.

Sedan mötet har inte mycket hänt. Solveig Larsson har fortfarande inte fått uppdaterad information från länsstyrelsen i Jämtlands län.

Avvaktar rapport

– Länsstyrelsen sa sig vara på gång att ta itu med problemet. De hade ju anställda som samlade information, men vad som hände med det arbetet har inte meddelats. Jag avvaktar rapporten, det är ju länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet och därför måste agera. Men naturligtvis ställer JRF upp fortsatt för att hjälpa drabbade medlemmar.

Solveig Larsson avslutar med att påpeka att det, förutom att privatpersoner hamnar i kläm under konflikten, också finns naturvärden som måste värnas.

– Det är ytterst angeläget att ansvariga myndigheter inte låter fjällen överutnyttjas, de förstörs ju om trycket från ren är för stort, säger Solveig Larsson.