– Det är ett hån att ha jakt på färre vargar än den förra licensjakten, säger Henrik Tågmark, förste vice förbundsordförande i Jägarnas Riksförbund (JRF), om varför JRF-distrikten överklagar licensjakten på sammanlagt 22 vargar i fem län.
Foto: Pia Brännvall/Mostphotos – Det är ett hån att ha jakt på färre vargar än den förra licensjakten, säger Henrik Tågmark, förste vice förbundsordförande i Jägarnas Riksförbund (JRF), om varför JRF-distrikten överklagar licensjakten på sammanlagt 22 vargar i fem län.

JRF överklagar vargjakten i fem län

Jägarnas Riksförbund (JRF) överklagar länsstyrelsernas beslut om licensjakt i fem län på sammanlagt 22 vargar. Totalt bör 166 vargar fällas i länen, enligt de överklaganden som gjorts av respektive JRF-distrikt i de berörda länen.

Enligt Henrik Tågmark, förste vice ordförande i Jägarnas Riksförbund och ansvarig för rovdjursfrågorna, är udden riktad mot hur länen sköter vargförvaltningen.
– Det är ett hån att ha jakt på färre vargar än de 24 som fick fällas i den senaste licensjakten. Norge, som har betydligt mindre vargstam, har ju jakt på 50 vargar, kommenterar Henrik Tågmark.
Det centrala i JRF-resonemanget är att en licensjakt på 166 vargar i januari skulle bromsa tillväxten och få ner stammen mot den av riksdagen beslutade miniminivån på 270 vargar i Sverige.
­– Vi har alltså utgått från länsstyrelsernas egna miniminivåer när till exempel JRF-distriktet i Värmland överklagar länsstyrelsens beslut om licensjakt på sex vargar och istället vill ha en kvot på 63 vargar, förklarar Henrik Tågmark.

Mycket kritisk mot länsstyrelserna
Han är mycket kritisk mot att länsstyrelserna inte utgår från riksdagsbeslutet om ett golv på 170 till 270 vargar.
– Länsstyrelserna gör inget åt de problem som uppstår med att ha så många vargar i delar av Sverige. Det är väldigt slappt att låta några varglän i Sverige stå för hela populationstillväxten i Norden, vilket ger ohållbara problem för bland andra vargdrabbade djurägare i de fem länen, tycker Henrik Tågmark.

• Men är inte det stora problemet att riksdagen bestämt att Sverige ska ha minst 170-270 vargar? Det finns ett golv, men inget tak för hur många vargar det ska finnas.

– Vi måste ändå göra något för att det ska bli krafttag att bromsa tillväxten i vargstammen. I vissa områden finns bara en älgkalv kvar per tusen hektar och jakten med löshund är mycket svår att ha på grund av risken för vargangrepp, svarar Henrik Tågmark.
Han anser att vargförvaltningen måste utgå från riksdagsbeslutet om en miniminivå.

Därför är udden mot länsbesluten
– Det är därför vi har udden mot länsstyrelserna som inte använder sig av miniminivåerna, utan jobbar för ännu fler vargar. Det har ju inte blivit så att vargarna finns i hela Sverige. Då måste vi tillbaka till golvet för att få en hållbar situation i varglänen, säger Henrik Tågmark.
I överklagandena från de fem JRF-distrikten pekas det på att Sverige i själva verket har mycket större vargstam än den officiella siffran på cirka 350 vargar.
Licensjakt på 166 vargar skulle minska problemen som vargarna orsakar och öka acceptansen av varg, utan att det hotar den gynnsamma bevarandestatusen, framhåller distrikten i det gemensamt utformade överklagandet för respektive län.

Här är listan på de överklagade besluten om hur många vargar som ska fällas i respektive län och vilken länskvot JRF-distriktet vill ha i parentes:
Dalarna: sex vargar (35).
Gävleborg: två vargar (17).
Värmland: sex vargar (63).
Örebro: två vargar (21).
Västmanland: sex vargar (30).
Summa: licensjakt på 166 vargar istället för 22.