Bengt Larsson, ordförande för Jägarnas Riksförbund i Dalarna, tycker det var rätt att stoppa björnjakten i två områden på grund av oetisk jakt.
Foto: Shutterstock.com och privat Bengt Larsson, ordförande för Jägarnas Riksförbund i Dalarna, tycker det var rätt att stoppa björnjakten i två områden på grund av oetisk jakt.

JRF:s dalabas: ”Rätt stoppa björnjakt”

Sveaskogs beslut att stoppa björnjakten i två områden är ett berömvärt initiativ, skriver Bengt Larsson, Jägarnas Riksförbunds ordförande i daladistriktet. Samtidigt är rätt utförd åteljakt ett utmärkt komplement till andra jaktmetoder, oavsett viltart, påpekar JRF-basen i Dalarna.

Sveaskog har stoppat björnjakten på två områden i Dalarna och Hälsingland kommande höst. Sveaskog hävdar att jakten inte skötts på ett etiskt sätt. Totalt är det 10 000 hektar på Sveaskogs marker där det inte får jagas björn i höst.
Sveaskog har hittat otillåtna åtlar. I Hälsingland misstänker Sveaskog att det använts motorfordon under björnjakten.

Berömvärt initiativ 
JRF ser i Sveaskogs agerande ett berömvärt initiativ till att stävja olovlig, olaga och oetisk jakt.
JRF anser att det är varje jägares och markägares skyldighet att alltid agera för att all jakt bedrivs enligt gällande lagar, förordningar, föreskrifter och vedertagna etiska riktlinjer. 

Oklart om ”otillåtna” åtlarna 
Vad gäller de otillåtna åtlarna är det för JRF oklart i vad det otillåtna består av, vilket sannolikt polisutredningen kommer att redovisa. JRF anser att rätt utförd åteljakt är ett utmärkt komplement till andra jaktmetoder, oavsett viltart.
Åtling med rätt material i rätt mängd är i sig inte otillåten.
Åteljakt på björn är inte otillåtet, förutsatt att åteln iordningställts enligt gällande regler.

Sprider negativ bild av jägare 
De jägare och markägare som i jaktliga sammanhang medvetet bryter mot lagar, förordningar, föreskrifter och vedertagna etiska riktlinjer sprider en negativ bild av hela jägarkåren. En bild som i förlängningen riskerar leda till betydligt hårdare regleringar.

Bengt Larsson, ordförande för JRF-Dalarna