JRF: Vi vill det bästa för jägarna

Fredrik Widemo på Svenska Jägareförbundet påstår under fredagen att Jägarnas Riksförbund vill fördyra älgförvaltningen. Detta efter att Jägarnas Riksförbund valt att JO-anmäla en tjänsteman på naturvårdsverket för jäv. 
– Det är tvärtom, vi önskar få ett billigare och enklare system som enbart är anpassat för älgförvaltningen, kommenterar Jägarnas Riksförbund.

Att jaktlig kompetens skall finns på Naturvårdsverket likväl som på länsstyrelser anser Jägarnas Riksförbund som självklart. Men då måste detta, precis som i alla offentliga positioner, ske opartiskt när man handlägger frågor som rör ett eget intresseområde.
I sitt utspel väljer Fredrik Widemo och Jägareförbundet att kommentera det som att ”Viltdata” skulle vara helt gratis. 

– Det stämmer inte alls, utan man avser att hanteringen av ”Viltdata” skall bli en del av det allmänna uppdraget och på så sätt få ytterligare anslag av jägarnas pengar, kommenterar Jägarnas Riksförbund. 
Ska bekostas av jägarna
Utvecklingen av ”Viltdata”, som inte enbart är anpassat för älgen, skall alltså också bekostas av jägarna, vilket är anmärkningsvärt. JRF ser även en risk i att myndigheterna hamnar i klorna på Jägareförbundet och ”Viltdata”, och därmed kommer vara beroende av en intresseorganisation även ekonomiskt när det gäller utveckling och drift av systemet.
Att det dessutom tillkommer ett tvång att anmäla sin uppgifter till Svenska Jägareförbundet och ”Viltdata” och på nytt bygga upp ett register över en stor del av Sveriges jägare är än mer anmärkningsvärt då man nyligen fått avslag att ha tillgång till uppgifter från jaktkortsregistret.

Det finns alternativ
Det finns goda exempel som Nationella Viltolycksrådets databas ”viltolycka.se” som byggts upp relativt billigt. Ett liknande system för älgförvaltningen kanske skulle vara ett enklare och billigare alternativ. Här skulle det gå att få en neutral ägare också vilket vore önskvärt. Dessutom är fem miljoner kronor avsatta redan nu för det kommande IT-stödet.
– Vad detta egentligen handlar om är att vi vill få det prövat om det föreligger jäv i hanteringen av förstudien till IT-systemet. Vi ser att förstudien inte valt att tydligt granska andra alternativ eller ta hänsyn till flertalet av remissvaren och det är i det de allvarliga ligger, kommenterar JRF. 
Vill att lagar och förordningar följs
– Det är sorgligt att tjänstemännen på Svenska Jägareförbundet allt som oftast anser att våra ageranden är riktade mot SJF när det i detta, som i många andra, fall handlar om att försöka få myndigheter och tjänstemän att följa gällande lagar och förordningar och inte själva eller genom påverkan åsidosätta opartiskheten. Jägarnas Riksförbund hoppas och tror att även Svenska Jägareförbundet vill ha opartiska utredningar även i framtiden, avslutar JRF.

Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...