Utredningen om en ny rennäringslag behöver bland annat skärskåda kvarlämnade strörenar som stör älgjakten. Det bör även gå att lösa in samebyarnas jakträtt, tycker JRF-basen Solveig Larsson.
Foto: Mostphotos/JRF Utredningen om en ny rennäringslag behöver bland annat skärskåda kvarlämnade strörenar som stör älgjakten. Det bör även gå att lösa in samebyarnas jakträtt, tycker JRF-basen Solveig Larsson.

JRF vill lösa in rennäringens jakträtt

Jägarnas Riksförbund, JRF, föreslår att det borde gå att lösa in rennäringens jakträtt. Det framgår av en skrivelse inför den kommande utredningen om rennäringslagen.

Lagen ska ses över och anpassas till HD-domen där Girjas sameby ges ensamrätt att förvalta och upplåta småviltjakten och fisket på statlig mark på samebyns renbetesområden i fjällen.
– Tillgång till jakt är av stor betydelse för boende i området och att lösa in rennäringens jakträtt och skapa likvärdig tillgång till jakt för boende i området är en lösning, kommenterar JRF-basen Solveig Larsson i skrivelsen.

Uppenbart behov av ny lag
Behovet av en modernisering av rennäringslagen är uppenbar, konstaterar hon.
– För att jämställa alla svenskar som bor i området behöver rennäringsutövares rättigheter och skyldigheter tydliggöras, den privata äganderätten i området stärkas och dubbelregistrering av marker för jakt efter älg upphöra.

Strörenar försvårar älgjakten
Solveig Larsson pekar även på strörenar som lämnats kvar i vinterbetesområden under tider då renskötsel inte är lovligt.
– Strörenar försvårar i vissa områden älgjakt avsevärt. Ansvaret behöver tydliggöras och administrativt fungerande ersättningssystem skapas. Fungerande regelverk som stävjar renskötsel som bedrivs på olovlig plats behöver tas fram, skriver förbundsbasen i inspelet till Näringsdepartementet inför utredningsarbetet.