Danska miljöministern Kirsten Brosböl ger en julklapp till jägarna. De ska bli lättare för danskarna att få jaga på statlig mark.
Foto: Claus Björn Larsen Danska miljöministern Kirsten Brosböl ger en julklapp till jägarna. De ska bli lättare för danskarna att få jaga på statlig mark.

Julklappen till danska jägare

Danska miljöministern Kirsten Brosböl står visserligen bakom att Danmark ska ha en fast vargstam. Men nu får de danska jägarna en julklapp som tröst – de ska få lättare att jaga på statlig mark.

Det innebär att de cirka 120 representationsjakterna per år på statens mark slopas. I stället för att statens representanter bjuder in kunder och samarbetspartner införs ett nytt begrepp i Danmark, invitationsjakter.
Jaktgäster ska bli de som varit duktiga på natur- och viltvård.
Som vid tidigare representationsjakter kommer det även att bjudas in företrädare från olika jägarföreningar.

Alla ska få vara med
Men i fortsättningen ska Naturstyrelsen, som förvaltar de statliga danska jakmarkerna, se till att det inte varje år blir samma människor som kan delta. Alla medlemmar i jägarorganisationer ska på sikt kunna få vara med.
Det är den socialdemokratiska miljöministern Kirsten Brosböl som har reformerar jaktordningen. Hon slopar även personalens rätt att få företräde till statsjakt för att ge fler jakttillfällen till den jagande allmänheten.

40 årliga jakter fördubblas
I Danmark har de som klarat jägarexamen haft chans att få vara med på någon av 40 jakter på statlig mark som årligen anordnas under professionella jägares ledning.
Nu ska det arrangeras 80 sådana jakter, vilket tros var tillräckligt för att alla nyutexaminerade jägare ska kunna få vara med.

Översyn av statliga jaktarrenden
Vidare görs en översyn av de 66 500 hektar staten arrenderar ut för jakt, vilket inbringar 20 miljoner danska kronor. Miljöministeriet vill veta om marken arrenderas ut effektivt, att inte jakten är till besvär för närboende samt om det går att utöka kvoterna med köpjakter för ett dygn.


Lanseras som julklapp till jägarna

Miljöministern presenterade nyordningen i Danmark som en julklapp till landets jägare.Hon har i dansk press tillfrågats om nyordningen också ska gälla de kungliga jakterna i Danmark. Det har hon hittills inte svarat ett klart ja eller nej på, utan hänvisar till att denna fråga ligger på statsministerns bord.