Den vuxna galten har varit inne på Gräfsåsens avfallsanläggning.
Foto: Länsstyrelsen Den vuxna galten har varit inne på Gräfsåsens avfallsanläggning.

Kan fälla vildsvin utan tillstånd

Länsstyrelsen i Jämtland har avslagit Östersunds kommuns ansökan om skyddsjakt på vildsvin vid Gräfsåsens avfallsanläggning. Anledningen är att kommunen inte behöver något tillstånd för att få skjuta vildsvinet.

Naturvårdshandläggare Jerk Sjöberg på länsstyrelsen förklarar:
– Vildsvinsjakt på eget initiativ är redan tillåtet för jakträttsinnehavaren enligt paragraf 26 i jaktförordningen. Något särskilt skyddsjaktstillstånd behövs därför inte.
Östersunds kommun har sett spår efter vildsvin vid Gräfsåsens avfallsanläggning som ligger i skogen några kilometer utanför centrala Östersund, vilket Jakt & Jägare har rapporterat tidigare.

En vuxen galt
– Vi satte upp kameror och kunde se att det rör sig om en vuxen galt. Vad vi har fått höra har den inte ställt till någon olägenhet förutom att den har varit inne på anläggningen, berättar Jerk Sjöberg.
Han har pratat med kommunen och ska göra det igen senare i dag när han åker tillbaka till avfallsanläggningen för att ta ner länsstyrelsen kameror.