Att kändisar som Erik Haag jagar gör att Stockholm sticker ut med fler som tagit jägarexamen, jämfört med andra län där det är en vikande trend, tror viltvårdskonsulenten Sivert Borup.
Att kändisar som Erik Haag jagar gör att Stockholm sticker ut med fler som tagit jägarexamen, jämfört med andra län där det är en vikande trend, tror viltvårdskonsulenten Sivert Borup.

Kändisar som jagar styr jägarexamen

När de stora jägarlänen Skåne och Västra Götaland fick färre som tog jägarexamen under förra året, jämfört med år 2015, stack Stockholm ut med en ökning i särklass. Det kan bero på att stockholmare är mer trendkänsliga för att allt fler kändisar jagar, tror Sivert Borup, viltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund (JRF).

Sivert Borup har jobbat på JRF-kansliet I Södertälje, både med jägarexamen i hela landet och ungdomsverksamhet, i flera år. Han vet att det åker upp och ned i de 21 länen hur många som tar jägarexamen. Sivert Borup tror att det handlar mycket om trender i de olika länen.
Allt fler kändisar har gått ut öppet med att de jagar.

Kändisar som jagar
Förutom Kungen, Leif GW Persson, Per Moberg och Zlatan är det till exempel Anders Borg, Erik Haag, Henrik Schyffert, Kalle Moraeus, Kjell ”Brolle” Junior Wallmark, Felix Herngren, Nour El Refai, Mats Sundin och Magdalena Forsberg.
– Stockholmarna är mer trendkänsliga om det till exempel är kända fotbollsspelare eller skådespelare som jagar. Då är det fler som tar jägarexamen men kanske inte sätter sin fot i skogen efteråt, kommenterar Sivert Borup.
Han ser samma tendens med influenser på skolgårdarna när det gäller hur många som deltar i JRF:s ungdomsläger.

De som är tongivande på skolgården
– Om de som är tongivande på skolgården är intresserade av läger och att vara i skogen kommer de fler. Andra år kan det vara dataspel och mopeder som är mer intressant, sammanfattar Sivert Borup, som ändå ser en stor fördel för jakten med kändisar som jagar.
– Det ger helt enkelt bra PR, säger han.
Det är Naturvårdsverket som sammanställt hur många som tagit jägarexamen förra året.
2017 klarade 12 940 personer det teoretiska provet. Det är 645 färre jämfört med år 2015.

100 färre i Norrbotten
I Norrbottens län var 851 som fick godkänt i teoriprovet. Det var 100 färre jämfört med 2015.
I Västerbotten var det ett minus på 88 när 548 klarade teoriprovet.
Även Dalarna backade och hade ett minus på 48 till 492.
Jämtland backade med 28 till 417.
Östergötland hade 18 färre med 533 och Uppsala ett minus på 31 till 553.
Även Värmland och Västmanland gick back med ett tapp på 46 i båda länen.

Västra Götaland tappade mest
Bland länen med flest jägare backade Skåne näst mest när 1 242 klarade teoriprovet. Det var 134 färre förra året.
Västra Götaland minskade mest. 1 656 fick godkänt i teorin förra året, vilket var 262 färre jämfört med 2015.

Länen med en ökning
I Stockholms län var det i särklass flest nya jägare när 2 816 fick ett godkänt teoriprov förra året. Det var en ökning med 243 jämfört med 2015.
Bland länen i övrigt som ökade fanns Gotland med ett plus på 26 när 95 fick godkänt på teorin.
I Gävleborg var det ett plus på elva till 346 nya ”teorijägare”.
I Norrland stack Västernorrland ut när det var en ökning på 66 då 493 klarade teoriprovet.