Foto: Shutterstock Ett 90 kvadratkilometer stort område i den smittade zonen, som är 1 000 kvadratkilometer stor, ska stängslas in för att förhindra att afrikansk svinpest sprids ytterligare.

Kärnområdet med svinpest stängslas in

Ett cirka 90 kvadratkilometer stort område i den smittade zonen ska stängslas in med el- och viltstängsel. I området finns kärnområdet, där 37 döda vildsvin som har testats positiva för afrikansk svinpest har hittats.

Det är Jordbruksverket som har tagit ett principbeslut om stängslingen, vilket överdirektör Jan Cedervärn meddelade under dagens pressträff.

– Syftet är att minska risken för att vildsvin som bär smitta ska lämna området och risken för att ännu inte smittade vildsvin ska gå in i området. Det här är en åtgärd som vi vidtar med stöd av expertis. Det finns också erfarenhet från andra länder som har drabbats av afrikansk svinpest att det här är en effektiv metod för att minska spridningen och på sikt kunna utrota smittan i området, förklarade han.

Han sa också att de två senaste veckornas sökinsatser gör att myndigheterna nu känner att det är rätt tid att vidta denna åtgärd. Bakom beslutsunderlaget står en nationell expertgrupp.

– Arbetet kommer att påbörjas skyndsamt, sa Jan Cedervärn.

Tar månader

Med det menas att arbetet ska planeras och material köpas in innan el- och viltstängsel kan börja sättas upp längs vägar, järnväg och enstaka vattendrag runt området. Det är också ganska väl avgränsat av naturliga barriärer.

Men det handlar inte om veckor, utan snarare månader, innan eltrådar och stängsel är på plats.

Kostnaderna står Jordbruksverket för. Myndigheten bedömer att en rimlig tid för att hålla området instängslat är två år, vilket statsepizootolog Karl Ståhl på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, nyanserar lite.

– Det kan handla om både kortare och längre tid, sa han.

Många boende

Det bor många människor i området i kommunerna Fagersta och Norberg som ska stängslas in, men myndigheterna tror inte att deras dagliga liv kommer att påverkas. För att de ska kunna röra sig in och ut kommer det eventuellt att sättas upp grindar. Det har även förts diskussioner om färister.

– En kostnadsberäkning som jag fick inför principbeslutet som jag tyckte var väldigt låg var att själva stängslingen ska kosta cirka 600 000 kronor. Det bygger väl på att stora delar av området redan är avgränsat av till exempel viltstängsel, sa Jan Cedervärn.

Restriktionerna desamma

Myndigheterna betonade också att restriktionerna i den smittade zonen fortfarande är desamma.

– Vi betraktar inte området utanför det som stängslas in som icke-smittat i dagsläget, sa Karl Ståhl och berättade att det fortfarande görs sökinsatser med hjälp av jägare och att det arbetet kommer att fortsätta.