Permobilbjörnen är ett stort steg i utvecklingen av tester vilka hundar som har förutsättningar att kunna användas vid björnjakt. Det anser de flesta av dem som testade sina hundar mot rullstolsbjörnen i Orsa i somras.
Foto: Ove Nyström Permobilbjörnen är ett stort steg i utvecklingen av tester vilka hundar som har förutsättningar att kunna användas vid björnjakt. Det anser de flesta av dem som testade sina hundar mot rullstolsbjörnen i Orsa i somras.

Klart för permobilbjörn i Orsa

Nu är projektet för permobilbjörn på gång i Orsa. Det ska byggas en fjärrstyrd, rullstolsburen ”björn”. Permobilbjörnen ska användas för test av björnhundar. Både Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund i Dalarna har gått in med 10 000 kronor vardera i projektet.

En arbetsgrupp med tre personer från Orsa jobbar sedan förra sommaren med projektet att finansiera och tillverka permobilbjörnen. Totalt kommer tillverkningen av permobilen att kosta cirka 40 000 kronor. Hansjö viltvårdsområde står som garant för de resterande 20 000 kronorna om det inte kommer fler finansiärer.
– Nu kommer fler intressenter att tillfrågas om de vill vara med i projektet, berättar Gunnar Håkansson, vice ordförande för Jägarnas riksförbunds distrikt i Dalarna.

Hoppas på fler deltagare
– Vi hoppas att andra intressegrupper, som viltvårdsområden, hundklubbar, företag och Orsa Grönklitt vill vara med och stötta projektet med pengar, tillägger han.
Visningen som gjordes somras i Orsa av en inlånad permobilbjörn gav mersmak. Det gjordes jämförelser mellan hur björnhundar reagerade vid björnhägnet i Grönklitt och mötet med permobilbjörnen, som visades upp vid folkets park Skeer.

Stora skilnader
Samma hundar visade stora skillnader i uppförande vid de olika testerna. Permobilbjörn är en klar förbättring av björntester av unghundar, anser bland andra Roland Frid från Mora. Han har jobbat inom Dalarnas älghundsklubb, med både älg- och björnhundsutveckling, och är mycket positiv över utvecklingen björnhundstestandet.