”Vi tar människors oro på allvar när varg kommer alltför nära bebyggelse och rekreationsområden", skriver Bollnäs kommunledning till regeringen.
Foto: Bollnäs kommun ”Vi tar människors oro på allvar när varg kommer alltför nära bebyggelse och rekreationsområden", skriver Bollnäs kommunledning till regeringen.

Kommunledning skriver om vargproblem

Vill att regeringen och riksdagen ska justera lagstiftningen

”Fler län ska på ett mer solidariskt vis dela på ansvaret för att uppfylla de nationella målen så att de problem som uppstår undanröjs”. Det skriver kommunledningen i Bollnäs till regeringen angående vargförekomsten i kommunen.

Kommunledningen i Bollnäs tycks ha fått nog. På kommunens webbplats meddelar man:
Vi tar människors oro på allvar när varg kommer alltför nära bebyggelse och rekreationsområden. Vi agerar därför som politisk kommunledning med att tillskriva regeringen och våra riksdagsledamöter för att beskriva vår uppfattning om problematiken och ställa krav på åtgärder.

Fler ska dela på ansvaret
Ett av kraven som framförs är att fler län ska dela på ansvaret för vargstammen.
När alltför många vargar inom ett län strövar runt för att bland annat leta ett revir händer det, nu alltför ofta, att de skrämmer och oroar människor där de bor och verkar på landsbygden”, skriver kommunledningen.

Lagstiftningen behöver justeras
Den anser också att debattklimatet behöver bli bättre och mer konstruktivt, och att lagstiftningen behöver justeras.
Det ligger på regering och riksdag att ta ansvar för att vi på den lokala nivån kan stå bakom de nationella målen och regelverket”, skriver kommunledningen.

Skyddsjakt i två kommuner
Fler kommuner har agerat för att minska människors oro för varg i Gävleborgs län under de senaste veckorna. Både Hofors och Ovanåker har ansökt om skyddsjakt, och länsstyrelsen har beviljat skyddsjakt på en varg i respektive kommun. Båda vargarna är avlivade.
Vinterns inventeringsresultat visar att det kan finnas så många som 120 vargar i Gävleborgs län, enligt vad en av länsstyrelsens naturbevakare säger i senaste numret av tryckta Jakt & Jägare.