Planerna för rovdjuren tar inte hänsyn till problemen för enskilda och näringar, konstaterar JRF:s Ulf Kallin i svaret till Naturvårdsverket.
Planerna för rovdjuren tar inte hänsyn till problemen för enskilda och näringar, konstaterar JRF:s Ulf Kallin i svaret till Naturvårdsverket.

Kort JRF-sågning om rovdjuren

Jägarnas Riksförbund (JRF) gör en mycket kortare sågning av Naturvårdsverkets förvaltningsplaner för rovdjur än Jägareförbundet (SJF).
– Jag konstaterar att de närmar sig våra ståndpunkter med stormsteg, kommenterar JRF:s riksviltvårdskonsulent Ulf Kallin om SJF-svaret på rovsjursplanerna.

Så här skriver han som svar från JRF till verket:

”Det är JRFs uppfattning att verkets förvaltningsplaner uteslutande bygger på riksdagens beslut kring nationella mål och baseras på ofullständiga konsekvensanalyser, antaganden och osäkra inventeringar och därmed inte är acceptabla och genomförbara. Planerna prioriterar i huvudsak rovdjurens väl och ve utan hänsyn till det totala rovdjurstrycket regionalt eller till de problem som drabbar enskilda personer och glesbygdsnäringar.”

Ska avgöras regionalt
I övrigt påpekar JRF att det är varje länsmyndighet som ska avgöra på egen hand vad som är acceptabelt i regionalt rovdjurstryck.

– Dessa regionala planer kan sedan ligga till grund för nationella planer för landets minimi- som maximinivåer av respektive art, kommenterar Ulf Kallin.

Nyheten om SJF-svaret kan du hitta här: