Kovänder om jakt på skånevarg

Efter ett tredje vargangrepp kovänder länsstyrelsen i Skåne och tillstyrker skyddsjakt på varg. Tidigare har myndigheten, till skillnad från Viltskadecenter avrått från skyddsjakt. I ett kompletterande yttrande till Naturvårdsverket tillstyrker länsstyrelsen Skåne skyddsjakt på den varg som sedan förra helgen dödat 19 får vid tre angrepp i sydöstra Skåne.

I förra veckan avrådde länsstyrelsen i Skåne från skyddsjakt i ett yttrande till Naturvårdsverket. Bedömningen gjordes utifrån en situation med två vargangrepp på kort tid i samma område samt två tidigare angrepp i maj och juni i en annan del av Skåne.

Länsstyrelsens avrådan byggde på att myndigheten inte med rimlig sannolikhet kunde anta att en och samma varg låg bakom samtliga angrepp.


Tre angrepp inom en vecka

– Sedan dess har det skett ytterligare ett angrepp i sydöstra Skåne. Vi har högst sannolikt tre angrepp från en och samma varg inom loppet av en vecka. Riktlinjerna från viltvårdsförvaltningen säger att vid tre angrepp från samma individ i ett begränsat geografiskt område kan skyddsjakt bli aktuell. Vi rekommenderar skyddsjakt för att undvika ytterligare angrepp på fårbesättningar i området, säger Per-Magnus Åhrén, enhetschef på naturskyddsenheten på länsstyrelsen Skåne, i ett pressmeddelande.

Attacker i samma område
Länsstyrelsen Skånes besiktningsmän har på kort tid konstaterat tre vargangrepp i samma geografiska område:

• 3 augusti: Nio döda får i Östra Sallerup i Hörby kommun.

• 6 augusti: Sex döda och två skadade får i Fränninge i Sjöbo kommun.

• 10 augusti: Fyra döda och ett skadat får i Ingelstorp i Ystads kommun.

Det kompletterande yttrandet har i dag skickats till Naturvårdsverket, som är den myndighet som fattar beslut om eventuell skyddsjakt på varg i Skåne.

I yttrandet föreslår länsstyrelsen en tidsbegränsning av skyddsjakten på tre veckor och en geografisk begränsning till sydöstra Skåne. Det gäller området mellan väg 13 Ystad-Hörby i väster och väg E22 i norr från Hörby till Nöbbelöv, där gränsen följer vägen till Åhus.