Efter en fjärde loattack mot hjorthägnet i Tärnsjö kovänder länsstyrelsen och tillåter skyddsjakt på ett lodjur.
Foto: Shutterstock.com Efter en fjärde loattack mot hjorthägnet i Tärnsjö kovänder länsstyrelsen och tillåter skyddsjakt på ett lodjur.

Kovänder om skyddsjakt på lodjur

Efter ytterligare en loattack mot hjorthägnet i Tärnsjö kovänder länsstyrelsen i Uppsala län och tillåter skyddsjakt

Trots att fem dovhjortar dödats i tre attacker sade länsstyrelsen först nej till skyddsjakt.
Jakt & Jägare skrev om det här:

Men i torsdags skedde en fjärde attack där ytterligare en hjort dödades, trots försök att förebygga angrepp.
Därmed kommer myndigheten med ett kontrabesked.

Får skjutas i anslutning till hägnet
Ett lodjur får nu skjutas i anslutning till hägnet fram till 28 februari.
Finns det ett obrutet lospår som går bort från hjorthägnet går det också att fälla det lodjur som gett upphov till spåret.