82 procent av kråkfåglarna bär på campylobacter, enligt en SVA-studie, men fåglarna ses ändå inte som en smittkälla för magsjukebakterier hos människor.
Foto: Mostphotos 82 procent av kråkfåglarna bär på campylobacter, enligt en SVA-studie, men fåglarna ses ändå inte som en smittkälla för magsjukebakterier hos människor.

Kråkfåglar har ofta campylobacter

82 procent av de svenska kråkfåglarna bär på campylobacter.
– Trots att kråkfåglar så ofta bär på bakterien verkar de orsaka väldigt få fall av campylobactersmitta bland människor, säger Robert Söderlund, forskare vid SVA.

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har undersökt kråkfåglar. Studien gäller kaja, kråka, råka och skata. Eftersom kråkfåglar är allätare, och söker sig till både människor och djurproduktion i jakt på mat, skulle de kunna vara potentiella smittspridare.
Studien visar att 82 procent av de undersökta kråkfåglarna bar på campylobacter. Kråkfåglarnas bakteriestammar var närbesläktade med stammar som tidigare hittats bland både höns och magsjuka människor.

Ses som en begränsad smittkälla
Men kråkfåglarna bar inte på de typer som orsakat de senaste årens stora utbrott av campylobacterinfektion hos människor i Sverige och är därför sannolikt en begränsad smittkälla.
Eftersom kråkfåglar verkar orsaka väldigt få fall av campylobactersmitta bland människor kommer forskningen att fokusera på andra aspekter.
– Vi kommer de närmaste åren att fortsätta undersöka vilken roll vilda djur har i spridningen av magsjukebakterier mellan livsmedelsproducerande djur och från djur till människor, säger Robert Söderlund, forskare vid SVA, som har lett studien.

Kan räkna smittfallen mer exakt
Med data från den här studien skulle man i framtida studier kunna räkna ut mer exakt hur många fall av campylobactersmitta bland människor som har kråkfåglar som källa.
Från tidigare studier är det känt att livsmedel, framförallt kyckling, är den största smittkällan för människor när det gäller campylobacter. Vatten är också en smittkälla för människor och ett mellansteg i smitta mellan vilda fåglar och människor, eftersom vilda fåglars avföring kan kontaminera vattnet.
Enstaka fåglar som undersöktes i studien bar även på magsjukebakterien yersinia eller antibiotikaresistenta ESBL-producerande enterobakterier, men varken salmonella eller ehec hittades.