Kräver svar om vapenförhandlingarna

Moderaternas talesman i landsbygdspolitiska frågor, Sten Bergheden, kräver i en interpellation svar av inrikesminister Anders Ygeman om vad som sagts och gjorts i vapenförhandlingarna i EU.

”Är det statsrådets och regeringens avsikt att i EU driva en linje som är mer restriktiv än den som regeringen har mandat från riksdagen att driva?” undrar Bergheden i sin interpellation.
Han hänvisar till till läckta protokoll från förhandlingarna, samt uppgifter i diverse medier, som pekar mot att Sverige lagt förslag som gör både halvautomatiska studsare och alla halvautomatiska pistoler inom sportskyttet olagliga. Detta trots att det går mot riksdagens och en rad myndigheters och remissinstanser vilja.
”Om medieuppgifterna och protokollen är korrekta, vilket ansvar har statsrådet för att det ovan nämnda har skett?” undrar Bergheden vidare.