Lodjursfälla. Fällfångsten av lodjur ska utvärderas av Naturvårdsverket. Nytt för i år är att alla lodjur som skjutits inne i en fälla ska undersökas för att granska eventuella skador på grund av fällan.
Foto: Dan Törnström Lodjursfälla. Fällfångsten av lodjur ska utvärderas av Naturvårdsverket. Nytt för i år är att alla lodjur som skjutits inne i en fälla ska undersökas för att granska eventuella skador på grund av fällan.

Kritik mot fällfångst av lodjur

Naturskyddsföreningen vill förbjuda fällfångst av lodjur. De menar att djuren stressas svårt och skadas fysiskt i fällorna. Men något förbud är inte aktuellt i nuläget, enligt chefen för viltförvaltningen vid Naturvårdsverket, Susanna Löfgren.

Kravet på förbud mot fällor framförs i en artikel i Dagens Nyheter söndagen den 1 mars.
– Stressen blir extrem, de försöker bita och riva sig ut. De får skador på tänderna och klorna och de sväljer träflisor som skadar tarmväggarna, säger Klas Hjelm, rovdjursansvarig vid Naturskyddsföreningen, till DN.
Han vill förbjuda fällorna. Fällorna ska vittjas en gång per dygn men Klas Hjelm menar att kontrollen av detta är obefinlig.

Fällfånsten ska ”utvärderas”
– Vi har sagt ja till fällfångst i år, med typgodkända fällor. Jag kan konstatera att det är många som har starka synpunkter på jakt med fälla. Vi kommer att utvärdera den här jaktformen fortlöpande, säger Susanna Löfgren på Naturvårdsverket.
Kropparna efter alla lodjur som skjuts inspekteras på SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt. 
Nytt för i år är att SVA:s personal ska fotografera alla skador som kan ha uppkommit i samband med fällfångst.
Olof Liberg, viltforskare på Grimsö, tycker inte att skadorna hos fällfångade lodjur motiverar ett förbud, men han är kritisk till fällanvändningen.