Det digitala teoretiska provet i jägarexamen infördes med en enklare, och likvärdigare examinering som mål.
Foto: Shutterstock Det digitala teoretiska provet i jägarexamen infördes med en enklare, och likvärdigare examinering som mål.

Kritik mot frågor på digitalt prov

Alla svaren på frågorna i teoriprovet återfinns inte i kursböckerna, som dessutom innehåller motstridiga uppgifter. Det hävdar personer vid Malmö Viltvårdsförening som arrangerar jaktutbildningar.

En person som är verksam vid Malmö Viltvårdsförening och vill vara anonym är påtagligt irriterad på den nya digitala teoridelen av jägarexamen, men understryker ändå att förändringen i grunden är positiv och nödvändig.
– Appen funkar jättebra tycker eleverna och vi är väldigt glada över att snabbkurserna försvinner. Samtidigt är vi ledsna över att frågorna inte är bättre matchade med böckerna.

”Språket för akademiskt”
– Jag vill som utbildare veta vad som är rätt och fel. Vi har förtvivlade provledare som menar att två svar kan vara rätt.
– Dessutom är språket för akademiskt, svenskan är svår och inget som alla kan klara. För mig handlar detta mer om att klura ut rätt svar än att ha kunskap om jakt.

Kontaktat myndighet
Personen har tidigare har varit i kontakt med Naturvårdsverket och frågat om läroboken täcker det som eleverna ska kunna.
– Därifrån fick jag beskedet att alla frågor täcks av kurslitteraturen, men det stämmer helt enkelt inte har vi upptäckt nu.
– Det verkar vara sex eller sju frågor där svaren inte alls finns i boken. Vid provtillfällena slumpas ju frågorna ut och har man otur får man alla de där frågorna som inte går att besvara.
Nils Mårtensson på Naturvårdsverket håller dock inte med om verklighetsbeskrivningen.
– Frågorna har ju tagits fram i samråd med de båda jägarorganisationerna och ska ha täckning i litteraturen. Kan man kurslitteraturen klarar man provet.

”Enstaka luckor”
Jaktvårdskonsulent Henrik Falk är nationell samordnare för jägarexamen på Svenska Jägareförbundet. Han påpekar att situationen kan bli rörig då det finns en mängd appar, hemsidor och instuderingsfrågor som marknadsförs som studiematerial.
– Men vid sammanställningen av frågor har Naturvårdsverket inte tagit hänsyn till något speciellt studiematerial utan utgått från kunskap. Med detta sagt kan det vara så att det finns enstaka luckor, men de arbetas bort. Det handlar om ett levande dokument som uppdateras.

Yngre kan få problem
Jimmy Låås är nationell samordnare för jägarexamen på Jägarnas Riksförbund. Han understryker att han är övertygad om att resultaten snabbt kommer att förbättras när fler har vant sig vid det nya provsystemet och att det är en stor del av de underkända eleverna som är väldigt nära gränsen för godkänd. Hittills har han noterat att de allra yngsta provdeltagarna är de som har haft det svårast.
– De som är från tio år gamla och några år uppåt har svårare än de som är äldre enligt statistiken, men det är ju ganska naturligt. Kanske får man vänta några år i de fallen, säger han.