Bengt Larsson, ordförande för JRF-distriktet i Dalarna, kritiserar att länsstyrelsen har infört en speciell honkvot i licensjakten på björn.

Bengt Larsson, ordförande för JRF-distriktet i Dalarna, kritiserar att länsstyrelsen har infört en speciell honkvot i licensjakten på björn.

Kritik mot kvot för björnhonor

62 björnar får skjutas under årets licensjakt i Dalarna. Det är lika många som i förra årets kvot.

Högst får tre vuxna honor fällas i västra Dalarna och en vuxen hona i södra Dalarna. Den speciella kvoten för björnhonor kritiseras av Jägarnas Riksförbund (JRF).

– Jag är helt emot den honkvot som länsstyrelsen i Dalarna har infört under björnjakten.

Det säger Bengt Larsson i Hedemora, ordförande för JRF-distriktet i Dalarna.

När det gäller björnlänen är det endast Dalarnas länsstyrelse som har en speciell honkvot.

– Jag är säker på att anledningen är att länsstyrelsen vill sprida björnstammen söderut. Honkvoten borde tas bort så snabbt som möjligt, tycker Bengt Larsson,

Dalarnas län är tillräckligt många björnar. En önskning vore dock att björnarna skulle vara mer jämnt fördelade över länet, anser JRF-basen i länet.

– Från vår sida har vi ingen anledning att kritisera länsstyrelsens beslut om 62 björnar i årets licensjakt. Det är lika många som förra året, konstaterar Bengt Larsson.

Försvarar kvoten för honor
Även Fredrik Dalerum, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen, konstaterar att björnstammen i Dalarna är ojämnt spridd i länet.

– Vi vill med områdesindelningen och den särskilda kvoten på vuxna honor långsiktigt uppnå en jämnare fördelning av björnstammen. En särskild kvot för vuxna honor medger också att det totala antalet björnar som får fällas kan vara högre eftersom jakt på unga björnar påverkar stammen mindre, kommenterar han i ett pressmeddelande.

Årets björnjakt startar den 21 augusti och varar som längst till den 15 oktober.

Ingen begräsning finns för antal vuxna honor i norra och nordöstra Dalarna.

Som vuxna honor räknas honor på över 80 kilo i levandevikt.         

Åteljakt på björn kräver tillstånd
Försöksverksamheten med åteljakt på björn sjösätts på allvar i höstens jakt.

Upptag av björnspår med hjälp av hund vid åtel är dock inte tillåtet.

Åtel får läggas ut 15 juli tills den sista björnen fälts, men inte längre än till jakttidens slut den 15 oktober.


Tillstånd för björnåtel måste dock sökas från länsstyrelsen innan åteln läggs ut.