Älgjakten i Jönköpings län förlängs från sista januari till 29 februari när det gäller älgskötselområden och A-licensområden.
Foto: Scarabaeus/Shutterstock.com Älgjakten i Jönköpings län förlängs från sista januari till 29 februari när det gäller älgskötselområden och A-licensområden.

Lång älgjakt i Jönköping

Älgjakten i Jönköpings län pågår ända till 29 februari när det gäller älgskötselområden och A-licensområden. Det har länets viltförvaltningsdelegation beslutat. Älgstammen är för stor, tycker delegationen. Störst är ökningen av älgstammen i området där stormen Gudrun härjade och gav älgarna mer bete på hyggena.

– Vi har skjutit rejält mycket älg under de senaste åren, men älgstammen har ändå inte minskat. Vi ser fortfarande en liten ökning och därför tänker vi år öka tilldelningen med 30 procent, säger jägaren Ingemar Johansson till Ekot på Sveriges Radio.
Samma bedömning gör Ingemar Sjöberg, viltvårdshandläggare på länsstyrelsen i Jönköping.
– Konsekvenserna blir ju ytterst för de skogsägare som bedriver produktion att de inte får upp sina plantor till skog, säger han till Ekot.
Normalt avslutas älgjakten den sista januari. Men nu blir det tillåtet att jaga även till 29 februari i älgskötselområdena samt A-områden.

Endast vuxen älg till 18 november
Men i A-licensområdena får endast vuxen älg skjutas under tiden 10 oktober till 18 november 2011. 
– Här i länet har vi mig veterligen inte haft februarijakt på älg. Däremot har det förekommit i våra grannlän, kommenterar Ingemar Sjöberg till Ekot.
Jakttiden för enkalvsområden gäller 10 oktober-18 december.

En jaktdag på vuxen älg på B-områden
Jakttiden för B-licensområden pågår endast 10-12 oktober. Vuxen älg får dock bara skjutas under en dag, den 10 oktober.
Jakttiden för älgjakten på oregistrerade områden är 10-12 oktober 2011 och gäller endast årskalvar.
Inom B-licensområde får inte kor som går med kalvar fällas.
Inom A-licensområden, som består av flera delområden, får på avskild del som understiger 200 hektar högst en valfri (vuxen eller kalv) älg fällas. Med avskild del menas även områden som avgränsas av viltstängsel, uppsatta av Trafikverket.