Längre och större björnjakt i Norrbotten

Inför höstens björnjakt anser länsstyrelsen i ett yttrande till Naturvårdsverket att minst 50 och högst 65 björnar bör få skjutas i Norrbotten, så att björnstammen minskar. Dessutom föreslås att björnjakten får pågå ända till den 1 november. Därmed går länsstyrelsen längre i sitt förslag än vad jägarorganisationerna har krävt.

Lagom till midsommar väntas Naturvårdsverket meddela vad som gäller vid årets björnjakt.

I den regionala förvaltningsplanen för rovdjur, som länsstyrelsen antog år 2006, anges att björnstammen ska stabiliseras på 2005 års nivå. Samtidigt har den årliga nettotillväxten hos länets björnstam under de sista åren varit 5,3 procent, enligt en rapport från det Skandinaviska björnprojektet.

– Det finns inga säkra siffror på björnstammens storlek i Norrbottens län. Men en bedömning från länsstyrelsen är att den norrbottniska stammen i dagsläget omfattar cirka 650 björnar. I så fall är tillväxten i år cirka 35 björnar. Ska vi successivt minska stammens storlek ner till den nivå som anges i förvaltningsplanen måste dessa björnar samt ytterligare ett antal fällas, kommenterar Lena Bondestad, handläggare på länsstyrelsens naturvårdsenhet.

Bättre björnjägare behövs

En decimering av björnstammen kräver att jägarkårens kompetens i fråga om björnjakt byggs upp. Länsstyrelsen föreslår också en indelning i tre mot tidigare två delområden med separata björnkvoter. Detta ska ytterligare utvecklas kommande år så att minskningen av björnstammen i första hand sker inom de områden där problemen för rennäringen är störst.

Länsstyrelsens förslag är att länet omfattas av följande delområden:

1. Kusten, det vill säga Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda kommuner, där det får fällas sex björnar

2. Östra Norrbotten, det vill säga Pajala, Övertorneå, Överkalix kommuner samt Gällivare kommun söder om odlingsgränsen. Där får 15 björnar fällas.

3. Övriga länet: 29 björnar.

– Jakttiden föreslås vara 21 augusti–1 november. Det är en förutsättning för att jakten ska kunna uppnå önskat resultat samt för att ge samebyarna större möjligheter att delta eftersom dessa ofta har fullt upp med renskötseln i september, säger Jan-Olov Westerberg, chef för miljöavdelningen på länsstyrelsen.

Jakt på ytterligare 15 björnar

Efter den 19 oktober ska länsstyrelsen ha möjlighet att omfördela kvoterna mellan olika delområden. Skulle den totala kvoten i länet fyllas innan jakttidens slut anser länsstyrelsen att Naturvårdsverket ska kunna utöka kvoten med ytterligare 15 björnar.

I så fall hamnar länsstyrelsens mål till och med över Jägareförbundets och Jägarnas Riksförbunds krav. Jägarorganisationerna vill att det ska få fällas 60 björnar i Norrbotten.

Även förra året var kravet en kvot på 60 björnar, men Naturvårdsverket bantade tilldelningen till 33 och det sköts sedan bara 25 av kvoten.

Jägarna har även krävt att jakttiden ska sluta 15 oktober istället för 30 september. Nu vill länsstyrelsen att jakten ska pågå ända till 1 november.