Foto: Privat Jakt i närheten av den smittade zonen uppmuntras, men noggrannhet krävs.

Länsstyrelsen uppmanar: Jaga vildsvin på åtel nära smittade zonen

Länsstyrelsen i Västmanlands län uppmuntrar till åteljakt på vildsvin i närheten av den smittade zonen. Befintliga åtlar i närområdet bör lämnas kvar så att djuren inte ändrar sina rörelsemönster.

I ett nyhetsbrev går länsstyrelsen i Västmanlands län med anledning av utbrottet av afrikansk svinpest ut med jaktrelaterad information.

Jakt som vanligt

Först och främst poängterar man att det är förbjudet med all jakt inom den smittade zonen. Utanför zonen får jakt bedrivas som vanligt, men man bör vara uppmärksam så att inga släppta hundar rör sig in i den smittade zonen.

Därutöver gäller att alla eftersök efter påskjutet vilt som tar sig in i den smittade zonen är förbjudna.

En uppmaning

Befintliga åtlar i närområdet bör bevaras så att djuren inte ändrar sina rörelsevanor.

Avslutningsvis kommer myndigheten med en uppmaning till jägarna:

”Åteljakt efter vildsvin uppmuntras i närheten av den smittade zonen.”