Länsstyrelsen vill ha vargjakt i Värmland

Redan till nästa vinter vill länsstyrelsen i Värmland ha vargjakt. Man anser att vargstammen ökar så fort att politikernas beslutsfattande inte hinner med. Lars Furuholm, rovdjursexpert på länsstyrelsen i Värmland, tror att ett beslut om vargjakt tidigast kan vara klart år 2010 om beslutsvägarna är som de är idag.

Först ska frågan ut på remiss, sedan ska det bli en proposition, riksdagsdebatt och till sist beslut. Tar det så lång tid har vargstammen ökat väsentligt. I det läget kan jägarna vara tvungna att skjuta 50-100 vargar, befarar Lars Furuholm.

– Det blir rena blodbadet och svårt att genomföra rent opinionsmässigt, säger Lars Furuholm till Nya Wermlands-Tidningen.

Han misstänker att det redan nu kan finnas 200 vargar i Sverige, vilket motsvarar riksdagens första delmål. Då kan det födas mellan 100 och 200 valpar under de närmaste två åren.

En fjärdedel av den svenska vargstammen finns i Värmland.

”Blir en omöjlig situation”

– Det kommer att bli en omöjlig situation om bara några få år, säger Lars Furuholm till SVT Värmlandsnytt.

Svenska Naturskyddsföreningen är inte särskilt förtjusta i länsstyrelsens idé.

– Det är i strid med svensk lag. Ingen myndighet kan fatta ett sådant beslut och inte heller föregripa riksdagens beslut. Så länge man inte ser en stark ökning av skador av varg är det inte självklart att man måste begränsa stammen, säger föreningens naturvårdschef Klas Hjelm till Nya Wermlands-Tidningen.

Från jägarhåll håller man dock med om att vargjakt behövs.

– Får vi en jakt nu får vi också en mjukare övergång istället för att skjuta avsevärt fler vargar senare, säger Lennart Johansson, ordförande i Jägareförbundet Värmland, till Nya Wermlands-Tidningen. Han framhåller också att jakt på varg skulle göra dem allmänt mer skygga och minska störningarna för dem som bor i närheten av vargrevir.

Vargforskare positiv tiil vargjakt

– Vargjakt nästa vinter skulle inte vara några problem. Jag tycker att det är okej med viss skyddsjakt – så länge den ligger under vargstammens tillväxtnivå. Stammen skulle klara en avskjutning av 8-10 individer per år, säger Olof Liberg, vargforskare vid projekt Skandulv, till Karlskoga-Kuriren.

Enligt Olof Liberg sker redan nu en legal jakt på varg. Upp till tio vargar skjuts per år i Sverige, genom skyddsjakt som beslutas av Naturvårdsverket.

Om viss jakt tillåts, tror Olof Liberg att det till och med kan vara till nytta för den svenska vargstammen.

– Det kanske skulle kunna bromsa den illegala jakten lite. Idag skjuts 15-20 procent av stammen illegalt. Legal jakt skulle också kunna leda till att vargfrågan kunde bli något mindre infekterad, säger Olof Liberg till Karlskoga-Kuriren.

Olof Liberg anser att en laglig skyddsjakt skulle kunna fördelas på de vargtätaste länen – Örebro, Värmland, Dalarna och Gävleborg.

Sköts på samma sätt som lojakten

– Då skulle det röra sig om skyddsjakt administrerad på samma sätt som skyddsjakt på lodjur är idag, där det är Naturvårdsverket som bestämmer hur många djur per län som får skjutas, säger Olof Liberg till Karlskoga-Kuriren.

Enligt Liberg är den lämpligaste tiden på året de två sista veckorna i februari. Då är fjolårsvalparna så pass stora att de klarar sig och brunsten har ännu inte börjat.

Om vargjakten skulle komma igång till nästa vinter, och ske snabbare än rovdjursutredningen tänkt sig, tror Olof Liberg ändå att det skulle fungera med svenska lagar och regler. Däremot kan det bli problem att få EU att acceptera jakten, tror han.

Kjell Johansson är rovdjursansvarig på länsstyrelsen i Örebro län. Han uppger att de inte bestämt sig huruvida de ska tillstyrka vargjakt till nästa vinter.

– Först vill jag ta kontakt med våra kollegor i Värmland och höra mer om hur de resonerar, säger Kjell Johansson till Karlskoga-Kuriren.