Jaktföreningen HareBra har skrivit ett medborgarförslag om att Krokoms kommun återigen bör erbjuda jägarexamen inom elevens val i årskurs 8 och 9.
Foto: Henke Grankvist/Shutterstock Jaktföreningen HareBra har skrivit ett medborgarförslag om att Krokoms kommun återigen bör erbjuda jägarexamen inom elevens val i årskurs 8 och 9.

”Låt elever ta jägarexamen i skolan”

Medborgarförslag i Krokoms kommun

Jaktföreningen HareBra tycker att högstadieeleverna i Krokoms kommun återigen ska få möjlighet att ta jägarexamen i skolan. För att eleverna också ska få praktik erbjuder sig föreningen att arrangera jaktdagar åt dem.

– Vi ordnar med markområden, hundar och hundförare, säger Rolf Pellving i Östersunds-Posten.
Han är en av jaktföreningen HareBras 90 medlemmar. De träffas varje tisdag och torsdag under jaktsäsongen för att umgås och jaga, främst hare, i bygderna runt Föllinge i Krokoms kommun i Jämtland.
Föreningen jobbar också för att väcka ungas intresse för jakt. Och därför har de nu skrivit ett medborgarförslag om att Krokoms kommun återigen bör erbjuda jägarexamen inom elevens val i årskurs 8 och 9.
– Det är inte alla som har någon jaktintresserad i familjen eller släkten. Då kan vi agera farfar eller morfar, säger Rolf Pellving.

Flera positiva sidoeffekter
Möjligheten att under skoltid ta jägarexamen togs bort i Krokoms kommun för några år sedan. Men jägarna i HareBra menar att det skulle ge flera positiva sidoeffekter om kommunen tänker om. För förutom att jaktstudier får elever att lämna sina datorer och röra sig i skog och mark, så gynnar det flera av skolans övriga ämnen.
– Jag är övertygad om att det skulle ge bredare kunskaper i ämnen som biologi, ekologi, fysik och teknik. Något som förmodligen kan avspegla sig i betygen, säger Rolf Pellving.
Beslut i frågan tas när barn- och utbildningsförvaltningen i Krokoms kommun sammanträder i maj.